Wniosek o zaliczenie służby instruktorskiej 2018/2019

Na podstawie p. 30 Regulaminu Spraw Członkowskich ZHP przypominamy, że zaliczenie służby instruktorskiej następuje za pełnienie służby w okresie roku harcerskiego, tj. od dnia 1 września roku poprzedniego do dnia 31 sierpnia. Wniosek o zaliczenie służby instruktorskiej składa osoba kierująca jednostką lub zespołem, w których dany instruktor działa, lub sam zainteresowany instruktor komendantowi właściwemu do zaliczenia służby instruktorskiej w terminie DO KOŃCA WRZEŚNIA, zaś komendant właściwy do zaliczenia służby instruktorskiej wydaje rozkaz w sprawie zaliczenia służby instruktorskiej w terminie do końca października.

Zaliczenie służby przysługuje instruktorom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
– pełnią funkcję instruktorską lub aktywnie pracują na rzecz Związku,
– przestrzegają Statutu ZHP,
– uzyskali od bezpośredniego przełożonego pozytywną ocenę swojej pracy.

(Uchwała GK ZHP nr 193/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie „Regulaminu spraw członkowskich ZHP”)

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza, który znajduje się TUTAJ (po zalogowaniu)

UWAGA!!! Formularz wygasa o 24:00 dnia 30 września 2019 r.

Fot. Helloquence on Unsplash

Font Resize
Contrast