Zjazd Zwyczajny Hufca

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Komendy Hufca ZHP Pruszków nr 5/2019 zjazd zwyczajny Hufca ZHP Pruszków odbędzie się 22 listopada 2019 r.

Lista osób posiadających czynne prawo wyborcze podana jest w rozkazie Komendantki Hufca nr L14/2019

Font Resize
Contrast