Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna Hufca jest organem kontrolnym hufca, odpowiedzialnym przed Zjazdem Hufca. Komisja Rewizyjna Hufca czuwa nad zgodnością działania Komendy i Komendanta Hufca oraz jednostek organizacyjnych Hufca ze Statutem ZHP i przepisami prawa; sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości; ocenia realizację programu rozwoju hufca oraz wykonuje zadania kontrolne zlecone przez komisje rewizyjne wyższego stopnia.

Komisja Rewizyjna – spotyka się z zainteresowanymi po wcześniejszym umówieniu mailowym lub telefonicznym.

Kontakt: rewizyjna@pruszkow.zhp.pl

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: pwd. Lucyna Chodyna

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej: phm. Arkadiusz Mioduszewski

 

Sekretarz Komisji Rewizyjnej: pwd. Patrycja Rutkowska

 

Członkini Komisii Rewizyjnej: hm. Barbara Nagraba

 

Członek Komisji Rewizyjnej: pwd. Krzysztof Pawlina

 

Font Resize
Contrast