Komisja Stopni Instruktorskich

Druhny, Druhowie,

Komenda Hufca ZHP w Pruszkowie zatwierdziła nowy regulamin Komisji Stopni Instruktorskich. W regulaminie opracowanym przez KSI zostały zawarte podstawowe informacje na temat trybu i zasad przyznawania stopni instruktorskich w naszym hufcu.Mamy nadzieję, że każdy instruktor i osoba pragnąca zdobyć stopień instruktorski zapozna się z regulaminem, który wprowadza kilka nowinek zgodnych z Uchwałą Nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 roku. Pamiętajcie, że regulamin został przygotowany w oparciu o aktualny System Stopni Instruktorskich, dlatego w pierwszej kolejności powinniście zapoznać się z ideą i wymaganiami danego stopnia instruktorskiego.Warto zaznaczyć, iż regulamin został wzbogacony o nowe załączniki:

 • zasady rozpisywania próby na stopień przewodnika
 • zasady rozpisywania próby podharcmistrzowskiej
 • wskazówki do napisania raportu zawierającego sprawozdanie z realizacji próby
 • wniosek o potwierdzenie stopnia instruktorskiego.

Sądzimy, że ww. dokumenty ułatwią Wam rozpisanie programu próby (tj. karty próby) oraz wskażą, które zagadnienia są istotne przy konstruowaniu indywidualnych zadań. W zasadach zostały zebrane porady członków Komisji, które na przestrzeni ostatnich lat pojawiały się najczęściej. Są to również takie obszary, o których czasami zapominamy. Oczywiście jest to katalog otwarty. Nie ograniczajcie się wyłącznie do spisanych przez KSI przykładów. Każda próba instruktorska wyznacza osobistą ścieżkę rozwoju, która zmierza do określonego w idei stopnia celu.

Kolejnym istotnym załącznikiem są wskazówki do raportu zawierającego sprawozdanie z realizacji próby. Jest to bardzo ważny dokument, ponieważ określa elementy składowe sprawozdania oraz zmusza do zadania sobie kolejnych pytań.

Tak się składa, że bycie Instruktorem to proces nieustannego zadawania sobie pytań. Zadawanie sobie samemu pytań, to ciężka praca i sami dobrze o tym wiemy, ale musimy ją podjąć, jeśli chcemy kroczyć prawdziwą instruktorską ścieżką.

Jednocześnie pytajcie innych: instruktorów, przełożonych, członków KSI. Zachęcam do zadawania pytań za pośrednictwem mail’a Komisji oraz przychodzenia na posiedzenia KSI jeżeli w Waszych głowach zrodzi się jakakolwiek wątpliwość, niejasność.

Często może się zdarzyć, że spotkacie się z niezrozumieniem, być może także w naszej instruktorskiej wspólnocie.Czasem można spotkać kogoś, kto nie dorósł do roli, jaką pełni. Jednak to, że świat i inni ludzie są niedoskonali, nie zwalnia Nas od dążenia do doskonałości. Nie poddawajcie się! Trzeba starać się zmieniać świat wokół Nas, zamiast użalać się nad jego niedoskonałościami. Wytrwałością i cierpliwością można osiągnąć wiele. Wycofując się pod naporem przeciwieństw – nie osiągnie się niemal nic. Nawet po długiej nocy wstaje zwykle dzień, a po deszczowych dniach nadchodzą pogodne.

W imieniu Komisji Stopni Instruktorskich zachęcam Was do podejmowania nowych wyzwań i zdobywania wyższych stopni instruktorskich.

Przewodniczący KSI

hm. Michał Landowski

Przewodniczący KSI
hm. Michał Landowski tel. 785 552 755

Członkowie KSI
hm. Agata Erhardt
phm. Beata Mioduszewska
hm. Krystyna Narwicz
hm. Filip Osmański
phm. Filip Skorek

Adres kontaktowy do KSI – ksi@pruszkow.zhp.pl

Kolejne posiedzenia KSI:

od września do czerwca | 3. środa miesiąca
 
Zainteresowanych zapraszamy od godz. 19:00

Kandydaci proszeni są o zgłaszanie się w terminie
zgodnym z obowiązującym regulaminem.

Czuwaj!
hm. Michał Landowski

Zgodnie z regulaminem KSI zamieszczonym poniżej,
na 14 dni przed posiedzeniem Komisji należy dostarczyć:

 • wniosek o otwarcie /zamknięcie próby pwd/phm
 • opinię przełożonego
 • proponowany program próby (kartę próby)
 • materiały z realizacji próby
 • sprawozdania, opinie, zaświadczenia lub xero

Do pobrania:

 1. System Stopni Instruktorskich ZHP
 2. regulamin KSI + załączniki *
 3. Regulamin KSI Pruszków
 4. Wniosek o otwarcie próby instruktorskiej nowy
 5. Zasady rozpisywania próby na stopień przewodnika
 6. Wniosek o zamknięcie próby na stopień przewodnika*
 7. Zasady rozpisywania próby na stopień podharcmistrza*
 8. Wniosek o zamknięcie próby podharcmistrzowskiej
 9. Wniosek o potwierdzenie stopnia instruktorskiego
 10. Wskazówki do napisania raportu zawierającego sprawozdanie z realizacji próby*
  *- punkty czasowo w aktualizacji
 11. Propozycje książek do prób instruktorskich na stopień przewodnika

Wymagania Stopni Instruktorskich:

PRÓBY PRZEWODNIKOWSKIE
W TRAKCIE REALIZACJI

1. Wojciech Pilat
opiekun phm. Małgorzata Zinkiewicz

2. Kacper Bieńkowski
opiekun phm. Filip Skorek

3. Maja Niewiadomska
opiekun hm. Beata Pawełczyńska

4. Michał Sopiński
opiekun phm. Arkadiusz Mioduszewski

5. Joanna Reperowska
opiekun phm. Dorota Kuszczyk

6. Adrianna Sobolewska
opiekun hm. Krzysztof Żuławnik

7. Ignacy Różański
opiekun phm. Iwona Horsztyńska

8. Patryk Zając
opiekun hm. Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk

9. Maciej Jeszke
opiekun phm. Agnieszka Fietkiewicz-Zapalska

10. Magdalena Pawlica
opiekun hm. Jarosław Kuśmierczyk

11. Krzysztof Krasoń
opiekun phm. Iwona Horsztyńska

12. Barłomiej Horsztyński
opiekun phm. Iwona Horsztyńska

13. Artur Joński
opiekun hm. Michał Landowski

14. Adam Konecki
opiekun hm. Michał Landowski

15. Adrianna Król
opiekun hm. Agnieszka Fietkiewicz-Zapalska

16. Dominika Wróbel
opiekun hm. Krzysztof Żuławnik

17. Marcin Turowski
opiekun phm. Iwona Horsztyńska

18. Weronika Kacprowicz
opiekun phm. Iwona Horsztyńska

19. Oliwia Jeżowska
opiekun dh. Mikołaj Kazimierczak (Hufiec Piastów)

20. Wiktoria Warzocha
opiekun phm. Beata Mioduszewska

21. Julia Szumer
opiekun hm. Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk

22. Nataniel Kozak
opiekun hm. Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk

PRÓBY PODHARCMISTRZOWSKIE
W TRAKCIE REALIZACJI

1. pwd. Paula Mędrzykowska
opiekun phm. Kornelia Ziółkowska

2. pwd.Patrycja Pawlik
opiekun hm. Beata Pawełczyńska

3. pwd. Gabriela Sobczak
opiekun phm. Kornelia Ziółkowska (otwarta próba hm.)

4. pwd. Kinga Mączyńska
opiekun hm. Beata Pawełczyńska

5. pwd. Weronika Rządkowska
opiekun ks. hm. Jarosław Kuśmierczyk

6.pwd. Krystian Radziejewski
opiekun ks. hm. Jarosław Kuśmierczyk

7. pwd. Wiktoria Brylińska
opiekun hm. Tomasz Dudewicz

8. pwd. Samuel Gańko
opiekun hm. Michał Landowski

PRÓBY HARCMISTRZOWSKIE
W TRAKCIE REALIZACJI

1. phm. Kornelia Mędrzykowska
opiekun hm. Michał landowski

2. phm. Iwona Horsztyńska
opiekun hm. Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk

3. phm. Arkadiusz Mioduszewski
opiekun hm. Maciej Kądzielski

PRÓBY PRZEWODNIKOWSKIE
ZAMKNIĘTE

pwd. Milena Janiczek L 12 /2012

pwd. Lucyna Sobolewska L3/2013

pwd. Artur Pawełczyński L3/2013

pwd. Bartek Miszczuk L3/2013

pwd. Marta Kuczewska L12/2013

pwd. Piotr Tomaszewski L12/2013

pwd. Adrian Jagieło L12/2013

pwd. Iwona Horsztyńska L12/2013

pwd. Piotr Lewandowski L15/2013

pwd. Kinga Mączyńska L17/2013

pwd. Przemysław Tober L6/2014

pwd. Martyna Bartczak L13/2014

pwd. Zuzanna Pilat L13/2014

pwd. Adrian Duszczyk L13/2014

pwd. Weronika Rządkowska L21/2014

pwd. Karol Niciński L21/2014

pwd. Michał Białoszewski L2/2015

pwd. Mariusz Pawlina L2/2015

pwd. Patrycja Pawlik L3/2015

pwd. Małgorzata Zielińska L6/2015

pwd. Klaudia Sadowska L7/2015

pwd. Anna Makowska L7/2015

pwd. Anna Jeziorek L12/2015

pwd. Krystian Radziejewski L12/2015

pwd. Karolina Bytniewska L13/2015

pwd. Dagmara Marciniak L13/2015

pwd. Bogumiła Orłowska L16/2015

pwd. Łukasz Pawlica L16/2015

pwd. Hanna Marczak L4/2016

pwd. Mirosław Próchniewicz L4/2016

pwd. Samuel Gańko L15/2016

pwd. Gabriela Sobczak L15/2016

pwd. Patrycja Rutkowska L5/2017

pwd. Paweł Horsztyński L5/2017

pwd. Piotr Głuszek L7/2017

pwd. Anna Murzynowska L8/2017

pwd. Krzysztof Pawlina L8/2017

pwd. Wiktoria Brylińska L3/2018

pwd. Marta Lipowska L4/2018

pwd. Piotr Pawlak L15/2018

pwd. Konrad Machrowicz L2/2019

PRÓBY PODHARCMISTRZOWSKIE
ZAMKNIĘTE

1. phm. Agnieszka Fietkiewicz
rozkaz L5 z 19.04.2012

2. phm. Zuzanna Machalska
rozkaz L10 z 31.05.2013

3. phm. Marcin Sikora
rozkaz L21 z 18.12.2014

4. phm. Wojciech Bieńkowski
rozkaz L4 z 22.04.2015

5. phm. Filip Skorek
rozkaz L6 z 22.06.2015

6. phm.  Iwona Horsztyńska
rozkaz L7 z 25.06.2015

7. phm. Katarzyna Erhardt
rozkaz L13/2015

8. phm. Małgorzata Piłat
rozkaz L15/2016

9. phm. Marta Kuczewska
rozkaz L7/2017

10. phm. Piotr Lewandowski
rozkaz L4/2018

11. phm. Artur Pawełczyński
rozkaz L11/2018

PRÓBY HARCMISTRZOWSKIE
ZAMKNIĘTE

hm. Beata Pawełczyńska
L13/2012 Chorągiew Stołeczna

hm. Agata Erhardt
L10/2013 Chorągiew Stołeczna

hm. Jarosław Kuśmierczyk
L5/2014 Chorągiew Stołeczna

hm. Monika Pawełczynska-Ślusarczyk
L6/2015 Chorągiew Stołeczna

hm. Agnieszka Fietkiewicz-Zapalska
L9/2017 Chorągiew Stołeczna

PRÓBY PRZEWODNIKOWSKIE
ZAMKNIĘTE NEGATYWNIE

Aleksandra Brzozowska L 6/2014

Sylwia Mikulska L6/2014

Magda Mazloum L6/2014

Karolinia Kuc L14/2013

Anna Duczmańska L13/2012,

Jan Kozłowski L13/2012,

Maciej Socha L12/2012

Sebastian Goliszewski L12/2014

Aleksandra Król L3/2016

Beata Jachowicz L3/2016

Aleksandra Suchanecka L11/2016

Karina Marczak

Jakub Węgrzyn L16/2017

PRÓBY PODHARCMISTRZOWSKIE
ZAMKNIĘTE NEGATYWNIE

pwd. Marta Nowak L14/2013

pwd. Agnieszka Jachowicz L3/2016

pwd. Daria Madeja L10/2016

PRÓBY HARCMISTRZOWSKIE
ZAMKNIĘTE NEGATYWNIE

phm. Anna Kosterkiewicz
L6/2015 Chorągiew Stołeczna