Komisja Stopni Instruktorskich

Druhny, Druhowie,

Komenda Hufca ZHP w Pruszkowie zatwierdziła nowy regulamin Komisji Stopni Instruktorskich. W regulaminie opracowanym przez KSI zostały zawarte podstawowe informacje na temat trybu i zasad przyznawania stopni instruktorskich w naszym hufcu.Mamy nadzieję, że każdy instruktor i osoba pragnąca zdobyć stopień instruktorski zapozna się z regulaminem, który wprowadza kilka nowinek zgodnych z Uchwałą Nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 roku. Pamiętajcie, że regulamin został przygotowany w oparciu o aktualny System Stopni Instruktorskich, dlatego w pierwszej kolejności powinniście zapoznać się z ideą i wymaganiami danego stopnia instruktorskiego.Warto zaznaczyć, iż regulamin został wzbogacony o nowe załączniki:

 • zasady rozpisywania próby na stopień przewodnika
 • zasady rozpisywania próby podharcmistrzowskiej
 • wskazówki do napisania raportu zawierającego sprawozdanie z realizacji próby
 • wniosek o potwierdzenie stopnia instruktorskiego.

Sądzimy, że ww. dokumenty ułatwią Wam rozpisanie programu próby (tj. karty próby) oraz wskażą, które zagadnienia są istotne przy konstruowaniu indywidualnych zadań. W zasadach zostały zebrane porady członków Komisji, które na przestrzeni ostatnich lat pojawiały się najczęściej. Są to również takie obszary, o których czasami zapominamy. Oczywiście jest to katalog otwarty. Nie ograniczajcie się wyłącznie do spisanych przez KSI przykładów. Każda próba instruktorska wyznacza osobistą ścieżkę rozwoju, która zmierza do określonego w idei stopnia celu.

Kolejnym istotnym załącznikiem są wskazówki do raportu zawierającego sprawozdanie z realizacji próby. Jest to bardzo ważny dokument, ponieważ określa elementy składowe sprawozdania oraz zmusza do zadania sobie kolejnych pytań.

Tak się składa, że bycie Instruktorem to proces nieustannego zadawania sobie pytań. Zadawanie sobie samemu pytań, to ciężka praca i sami dobrze o tym wiemy, ale musimy ją podjąć, jeśli chcemy kroczyć prawdziwą instruktorską ścieżką.

Jednocześnie pytajcie innych: instruktorów, przełożonych, członków KSI. Zachęcam do zadawania pytań za pośrednictwem mail’a Komisji oraz przychodzenia na posiedzenia KSI jeżeli w Waszych głowach zrodzi się jakakolwiek wątpliwość, niejasność.

Często może się zdarzyć, że spotkacie się z niezrozumieniem, być może także w naszej instruktorskiej wspólnocie.Czasem można spotkać kogoś, kto nie dorósł do roli, jaką pełni. Jednak to, że świat i inni ludzie są niedoskonali, nie zwalnia Nas od dążenia do doskonałości. Nie poddawajcie się! Trzeba starać się zmieniać świat wokół Nas, zamiast użalać się nad jego niedoskonałościami. Wytrwałością i cierpliwością można osiągnąć wiele. Wycofując się pod naporem przeciwieństw – nie osiągnie się niemal nic. Nawet po długiej nocy wstaje zwykle dzień, a po deszczowych dniach nadchodzą pogodne.

W imieniu Komisji Stopni Instruktorskich zachęcam Was do podejmowania nowych wyzwań i zdobywania wyższych stopni instruktorskich.

Przewodniczący KSI

hm. Michał Landowski

Przewodniczący KSI
hm. Michał Landowski tel. 785 552 755

Członkowie KSI
hm. Agata Erhardt
phm. Beata Mioduszewska
hm. Krystyna Narwicz
hm. Filip Osmański
phm. Filip Skorek

Adres kontaktowy do KSI – ksi@pruszkow.zhp.pl

Kolejne posiedzenia KSI:

od września do czerwca | 3. środa miesiąca
 
Zainteresowanych zapraszamy od godz. 19:00

Kandydaci proszeni są o zgłaszanie się w terminie
zgodnym z obowiązującym regulaminem.

Czuwaj!
hm. Michał Landowski

Zgodnie z regulaminem KSI zamieszczonym poniżej,
na 14 dni przed posiedzeniem Komisji należy dostarczyć:

 • wniosek o otwarcie /zamknięcie próby pwd/phm
 • opinię przełożonego
 • proponowany program próby (kartę próby)
 • materiały z realizacji próby
 • sprawozdania, opinie, zaświadczenia lub xero

Do pobrania:

 1. Uchwała nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich
 2. regulamin KSI + załączniki *
 3. Regulamin KSI Pruszków
 4. Wniosek o otwarcie próby instruktorskiej nowy
 5. Zasady rozpisywania próby na stopień przewodnika
 6. Wniosek o zamknięcie próby na stopień przewodnika*
 7. Zasady rozpisywania próby na stopień podharcmistrza*
 8. Wniosek o zamknięcie próby podharcmistrzowskiej
 9. Wniosek o potwierdzenie stopnia instruktorskiego
 10. Wskazówki do napisania raportu zawierającego sprawozdanie z realizacji próby*
 11. Propozycje książek do prób instruktorskich na stopień przewodnika

*- punkty czasowo w aktualizacji

Wymagania Stopni Instruktorskich:

PRÓBY PRZEWODNIKOWSKIE
W TRAKCIE REALIZACJI

1. Wojciech Pilat – opiekun phm. Małgorzata Zinkiewicz | 2. Maja Niewiadomska – opiekun hm. Beata Pawełczyńska | 3. Michał Sopiński – opiekun phm. Arkadiusz Mioduszewski | 4. Ignacy Różański – opiekun phm. Iwona Horsztyńska | 5. Barłomiej Horsztyński – opiekun phm. Iwona Horsztyńska | 6. Artur Joński – opiekun hm. Michał Landowski | 7. Adam Konecki – opiekun hm. Michał Landowski | 8. Adrianna Król – opiekun hm. Agnieszka Fietkiewicz-Zapalska | 9. Marcin Turowski – opiekun phm. Iwona Horsztyńska | 10. Weronika Kacprowicz – opiekun phm. Iwona Horsztyńska | 11. Wiktoria Warzocha – opiekun phm. Beata Mioduszewska | 12. Julia Szumer – opiekun hm. Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk | 13. Nataniel Kozak – opiekun hm. Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk | Marek Leleniak – opiekun phm. Arkadiusz Mioduszewski | Wiktoria Złoch – opiekun hm. Krzysztof Żuławnik

PRÓBY PRZEWODNIKOWSKIE
ZAMKNIĘTE

pwd. Milena Janiczek L 12 /2012 | pwd. Lucyna Sobolewska L3/2013 | pwd. Artur Pawełczyński L3/2013 | pwd. Bartek Miszczuk L3/2013 | pwd. Marta Kuczewska L12/2013 | pwd. Piotr Tomaszewski L12/2013 | pwd. Adrian Jagieło L12/2013 | pwd. Iwona Horsztyńska L12/2013 | pwd. Piotr Lewandowski L15/2013 | pwd. Kinga Mączyńska L17/2013 | pwd. Przemysław Tober L6/2014 | pwd. Martyna Bartczak L13/2014 | pwd. Zuzanna Pilat L13/2014 | pwd. Adrian Duszczyk L13/2014 | pwd. Weronika Rządkowska L21/2014 | pwd. Karol Niciński L21/2014 | pwd. Michał Białoszewski L2/2015 | pwd. Mariusz Pawlina L2/2015 | pwd. Patrycja Pawlik L3/2015 | pwd. Małgorzata Zielińska L6/2015 | pwd. Klaudia Sadowska L7/2015 | pwd. Anna Makowska L7/2015 | pwd. Anna Jeziorek L12/2015 | pwd. Krystian Radziejewski L12/2015 | pwd. Karolina Bytniewska L13/2015 | pwd. Dagmara Marciniak L13/2015 | pwd. Bogumiła Orłowska L16/2015 | pwd. Łukasz Pawlica L16/2015 | pwd. Hanna Marczak L4/2016 | pwd. Mirosław Próchniewicz L4/2016 | pwd. Samuel Gańko L15/2016 | pwd. Gabriela Sobczak L15/2016 | pwd. Patrycja Rutkowska L5/2017 | pwd. Paweł Horsztyński L5/2017 | pwd. Piotr Głuszek L7/2017 | pwd. Anna Murzynowska L8/2017 | pwd. Krzysztof Pawlina L8/2017 | pwd. Wiktoria Brylińska L3/2018 | pwd. Marta Lipowska L4/2018 | pwd. Piotr Pawlak L15/2018 | pwd. Konrad Machrowicz L2/2019 | pwd. Krzysztof Krasoń L8/2019 | Oliwia Jeżowska L8/2019 | Dominika Wróbel L9/2019 | Magdalena Pawlica L14/2019

PRÓBY PRZEWODNIKOWSKIE
ZAMKNIĘTE NEGATYWNIE

Aleksandra Brzozowska L 6/2014 | Sylwia Mikulska L6/2014 | Magda Mazloum L6/2014 | Karolinia Kuc L14/2013 | Anna Duczmańska L13/2012 | Jan Kozłowski L13/2012 | Maciej Socha L12/2012 | Sebastian Goliszewski L12/2014 | Aleksandra Król L3/2016 | Beata Jachowicz L3/2016 | Aleksandra Suchanecka L11/2016 | Karina Marczak | Jakub Węgrzyn L16/2017 | Kacper Bieńkowski L13/2019 | Maciej Jeszke L13/2019 | Karina Marczak L13/2019 | Joanna Reperowska L13/2019 | Adrianna Sobolewska L13/2019 | Patryk Zając L13/2019

PRÓBY PODHARCMISTRZOWSKIE
W TRAKCIE REALIZACJI

1. pwd. Paula Mędrzykowska – opiekun phm. Kornelia Ziółkowska | 2. pwd. Lucyna Chodyna – opiekun hm. Krzysztof Żuławnik | 3. pwd.Patrycja Pawlik – opiekun hm. Beata Pawełczyńska | 4. pwd. Gabriela Sobczak – opiekun phm. Kornelia Ziółkowska (otwarta próba hm.) | 5. pwd. Kinga Mączyńska – opiekun hm. Beata Pawełczyńska | 6. pwd. Weronika Rządkowska – opiekun ks. hm. Jarosław Kuśmierczyk | 7.pwd. Krystian Radziejewski – opiekun ks. hm. Jarosław Kuśmierczyk | 8. pwd. Wiktoria Brylińska – opiekun hm. Tomasz Dudewicz | 9. pwd. Samuel Gańko – opiekun hm. Michał Landowski | 10. pwd. Anna Skrzecz – opiekun hm. Krzysztof Żuławnik | 11. pwd. Patrycja Rutkowska – opiekun hm. Michał Landowski | 12. pwd. Paweł Horsztyński – opiekun hm. Agata Erhardt-Wojciechowska

PRÓBY PODHARCMISTRZOWSKIE
ZAMKNIĘTE

phm. Agnieszka Fietkiewicz – rozkaz L5/2012 | phm. Zuzanna Machalska – rozkaz L10/2013 | phm. Marcin Sikora – rozkaz L21/2014 | phm. Wojciech Bieńkowski – rozkaz L4/2015 | phm. Filip Skorek – rozkaz L6/2015 | phm.  Iwona Horsztyńska – rozkaz L7/2015 | phm. Katarzyna Erhardt – rozkaz L13/2015 | phm. Małgorzata Piłat – rozkaz L15/2016 | phm. Marta Kuczewska – rozkaz L7/2017 | phm. Piotr Lewandowski – rozkaz L4/2018 | phm. Artur Pawełczyński – rozkaz L11/2018

PRÓBY PODHARCMISTRZOWSKIE
ZAMKNIĘTE NEGATYWNIE

pwd. Marta Nowak L14/2013 | pwd. Agnieszka Jachowicz L3/2016 | pwd. Daria Madeja L10/2016

PRÓBY HARCMISTRZOWSKIE
W TRAKCIE REALIZACJI

1. phm. Kornelia Mędrzykowska – opiekun hm. Michał Landowski | 2. phm. Iwona Horsztyńska – opiekun hm. Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk | 3. phm. Arkadiusz Mioduszewski – opiekun hm. Maciej Kądzielski

PRÓBY HARCMISTRZOWSKIE
ZAMKNIĘTE

hm. Beata Pawełczyńska – L13/2012 Chorągiew Stołeczna | hm. Agata Erhardt – L10/2013 Chorągiew Stołeczna | hm. Jarosław Kuśmierczyk L5/2014 Chorągiew Stołeczna | hm. Monika Pawełczynska-Ślusarczyk – L6/2015 Chorągiew Stołeczna | hm. Agnieszka Fietkiewicz-Zapalska – L9/2017 Chorągiew Stołeczna

PRÓBY HARCMISTRZOWSKIE
ZAMKNIĘTE NEGATYWNIE

phm. Anna Kosterkiewicz – L6/2015 Chorągiew Stołeczna

Font Resize
Contrast