Zjazd Zwyczajny Hufca

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Komendy Hufca ZHP Pruszków nr 5/2019 zjazd zwyczajny Hufca ZHP Pruszków odbędzie się 22 listopada 2019 r.

Lista osób posiadających czynne prawo wyborcze podana jest w rozkazie Komendantki Hufca nr L14/2019

Wniosek o zaliczenie służby instruktorskiej 2018/2019

Na podstawie p. 30 Regulaminu Spraw Członkowskich ZHP przypominamy, że zaliczenie służby instruktorskiej następuje za pełnienie służby w okresie roku harcerskiego, tj. od dnia 1 września roku poprzedniego do dnia 31 sierpnia. Wniosek o zaliczenie służby instruktorskiej składa osoba kierująca jednostką lub zespołem, w których dany instruktor działa, lub sam zainteresowany instruktor komendantowi właściwemu do zaliczenia służby instruktorskiej w terminie DO KOŃCA WRZEŚNIA, zaś komendant właściwy do zaliczenia służby instruktorskiej wydaje rozkaz w sprawie zaliczenia służby instruktorskiej w terminie do końca października.

Zaliczenie służby przysługuje instruktorom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
– pełnią funkcję instruktorską lub aktywnie pracują na rzecz Związku,
– przestrzegają Statutu ZHP,
– uzyskali od bezpośredniego przełożonego pozytywną ocenę swojej pracy.

(Uchwała GK ZHP nr 193/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie „Regulaminu spraw członkowskich ZHP”)

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza, który znajduje się TUTAJ (po zalogowaniu)

UWAGA!!! Formularz wygasa o 24:00 dnia 30 września 2019 r.

Fot. Helloquence on Unsplash

34. Rajd Szlakiem Naszej Historii

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie cover-strona-RSNH-2019.png

Za nami kolejny, 34. już RSNH. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, uczestnicy mogli dokonać wyboru czy uczestniczyć w nim w sposób tradycyjny – z mapą, czy z wykorzystaniem aplikacji mobilnej (przygotowanej na systemy Android i IPhone). Tegoroczne hasło Rajdu to “Powstanie Warszawskie”.

W tym roku, zamiast sprawozdania, prosiliśmy patrole o przygotowanie zadania przedrajdowego w postaci:
· biało-czerwonej opaski „powstańczej” dla każdego członka patrolu – które będą nosze przez członków patrolu podczas Rajdu; sposób wykonania opasek dowolny;
· prezentacji dot. „patrona patrolu” – krótkiego opisu działań/szlaku bojowego wybranego oddziału powstańczego – w dowolnej formie (opisu A4, prezentacji multimedialnej lub klipu); im mniej znany będzie opisywany oddział, tym wyższa ocena punktowa.
Dodatkowo punktowane były:
· stroje z epoki (powstańcze lub cywilne), noszone podczas Rajdu;
· przygotowanie i zaśpiewanie wybranej piosenki powstańczej ( w sztabie po zakończeniu trasy);
· sprawozdanie fotograficzne w postaci „selfie” patrolu wykonanych na poszczególnych punktach – publiczne posty umieszczone na Facebook’u lub Instagramie, oznaczone hashtagami #rsnh2019 #pruszkow #numer/nazwa_patrolu.

PLAKAT (do pobrania i ew. wydruku)

Zadanie dofinansowane ze środków Powiatu Pruszkowskiego.

Kurs Drużynowych “Na Tropie”

Zespół Kadry Kształcącej Hufca Pruszków organizuje Kurs Drużynowych “Na Tropie” (metodyki: zuchowa, harcerska, starszoharcerska, wędrownicza).
Do udziału w Kursie zapraszamy wszystkie osoby, które:
· są członkami ZHP (mają opłacone składki członkowskie oraz wpis do systemu ewidencji ZHP),
· posiadają stopień instruktorski lub ukończyły kurs przewodnikowski (dyplom zostanie wydany po spełnieniu tego warunku),
· ukończyły 16 rok życia,
· dokonały terminowego zgłoszenia i odpłatności za kurs,
· posiadają zgodę komendanta hufca na udział w kursie.

Szczegółowe informacje: http:pruszkow.zhp.pl/kdnatropie/

Font Resize
Contrast