Kurs Drużynowych „Na Tropie”

Zespół Kadry Kształcącej Hufca Pruszków organizuje Kurs Drużynowych „Na Tropie” (metodyki: zuchowa, harcerska, starszoharcerska, wędrownicza).
Do udziału w Kursie zapraszamy wszystkie osoby, które:
· są członkami ZHP (mają opłacone składki członkowskie oraz wpis do systemu ewidencji ZHP),
· posiadają stopień instruktorski lub ukończyły kurs przewodnikowski (dyplom zostanie wydany po spełnieniu tego warunku),
· ukończyły 16 rok życia,
· dokonały terminowego zgłoszenia i odpłatności za kurs,
· posiadają zgodę komendanta hufca na udział w kursie.

Szczegółowe informacje: http:pruszkow.zhp.pl/kdnatropie/

Uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski i Paweł Makuch Prezydent Miasta Pruszkowa oraz Muzeum Dulag 121 i parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Pruszkowie zapraszają do udziału w uroczystych obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Powiecie Pruszkowskim, które odbędą się w niedzielę, 3 marca na terenie Pruszkowa.

Uroczystość rozpocznie się uroczystą Mszą świętą o godz. 10:00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. 3 Maja 124, a zakończy się wykładem pt.: „Rotmistrz Witold Pilecki „Wyklęty” – niezłomny w służbie Rzeczypospolitej”, który zostanie wygłoszony przez prof. Wiesława Jana Wysockiego w Muzeum Dulag 121 przy ul. 3 Maja 8A, o godz. 15:00.

Kontynuuj czytanie

Hufcowe Śpiewogranki

Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy

Przez dwa weekendy (8-10 i 15-17 lutego) trwała Pruszkowska Akcja Ratowniczo-Szkoleniowa „PARK” – Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy. Jej celem było m.in.:
• wykształcenie umiejętności samodzielnego udzielania pierwszej pomocy,
• wypracowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych poprzez uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka,
• zaszczepienie idei niesienia bezinteresownej pomocy i pasji ratownictwa,
• wykształcenie postawy właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożenia,
• wykształcenie w uczestnikach postaw prozdrowotnych.
W trakcie zajęć uczestnicy kursu zapoznali się/przećwiczyli:
• zasady udzielania pierwszej pomocy, że szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa,
• zasady funkcjonowania łańcucha ratowniczego,
• mechanizmy powstawania stanów zagrożenia życia,
oraz nauczyli się:
• rozpoznawać wstępnie stan zagrożenia życia/zdrowia poszkodowanego,
• we właściwy sposób zachować się w sytuacji niebezpiecznej,
• samodzielnie udzielić pomocy adekwatnej do rozpoznanego stanu zagrożenia życia lub zdrowia osoby poszkodowanej.