76. Rocznica Powstania Warszawskiego

Każdego roku 1 sierpnia upamiętniamy bohaterów Powstania Warszawskiego, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę.

Tradycyjnie o godzinie 17:00 spotkamy się na ul. Waryńskiego, gdzie pod tablicą pamiątkową złożymy kwiaty.
O godzinie 18:00 na placu Jana Pawła II nastąpi symboliczne otwarcie wystawy plenerowej przygotowanej przez Muzeum Dulag 121. Wystawa nosi tytuł „Solidarność i wsparcie. Pomoc dla ludności Warszawy i okolic, wypędzonej w czasie Powstania Warszawskiego i po jego zakończeniu”.
Na Placu Jana Pawła II będziemy mogli również wysłuchać odtworzonego z głośników koncertu „Powstanie Warszawskie w pieśni i w piosence”.

Aktualizacja wytycznych dotyczących powrotu
do bezpośredniej działalności harcerskiej – 23.07.2020 r

Druhny i Druhowie,

Główna Kwatera ZHP zaktualizowała 23 lipca zawartość strony www.zhp.pl/wracamy. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi wytycznymi odnośnie COVID-19 i zasadami prowadzenia działalności harcerskiej w najbliższym czasie.

Zjazd Zwyczajny Hufca

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Komendy Hufca ZHP Pruszków nr 5/2019 zjazd zwyczajny Hufca ZHP Pruszków odbędzie się 22 listopada 2019 r.

Lista osób posiadających czynne prawo wyborcze podana jest w rozkazie Komendantki Hufca nr L14/2019

Wniosek o zaliczenie służby instruktorskiej 2018/2019

Na podstawie p. 30 Regulaminu Spraw Członkowskich ZHP przypominamy, że zaliczenie służby instruktorskiej następuje za pełnienie służby w okresie roku harcerskiego, tj. od dnia 1 września roku poprzedniego do dnia 31 sierpnia. Wniosek o zaliczenie służby instruktorskiej składa osoba kierująca jednostką lub zespołem, w których dany instruktor działa, lub sam zainteresowany instruktor komendantowi właściwemu do zaliczenia służby instruktorskiej w terminie DO KOŃCA WRZEŚNIA, zaś komendant właściwy do zaliczenia służby instruktorskiej wydaje rozkaz w sprawie zaliczenia służby instruktorskiej w terminie do końca października.

Zaliczenie służby przysługuje instruktorom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
– pełnią funkcję instruktorską lub aktywnie pracują na rzecz Związku,
– przestrzegają Statutu ZHP,
– uzyskali od bezpośredniego przełożonego pozytywną ocenę swojej pracy.

(Uchwała GK ZHP nr 193/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie „Regulaminu spraw członkowskich ZHP”)

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza, który znajduje się TUTAJ (po zalogowaniu)

UWAGA!!! Formularz wygasa o 24:00 dnia 30 września 2019 r.

Fot. Helloquence on Unsplash

Font Resize
Contrast