78.rocznica likwidacji pruszkowskiego getta

W imieniu Dyrekcji Muzeum Dulag 121 zapraszamy do włączenia się we wspólne upamiętnienie tragicznych losów pruszkowskich Żydów w najbliższą sobotę 26 stycznia o godz. 17.00 na placyku przy ul. Bolesława Prusa 38.

Sobotni seans filmowy | 12.01.2019

Harcerski Klub Foto&Graficzny zaprasza na sobotni seans filmowy.
Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnego oglądania fascynującej opowieści filmowej nie tylko dla prawdziwych miłośników żeglarstwa. Wspaniałe zdjęcia, walka o Puchar Ameryki… Opowieść o tym, jak spełniać marzenia.

Ułańska jesień…

W imieniu Szczepu Harcerskich Drużyn Sokolich zapraszamy na wystawę wszystkich zainteresowanych historią i postacią Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego…

Pożegnanie Druha phm. Tadeusza Jarosa

Druhny i Druhowie,
Z głębokim żalem żegnamy strażnika historii, niezastąpionego społecznego opiekuna miejsc pamięci narodowej, Druha phm. Tadeusza Jarosa, który zmarł w wieku 99 lat.

Druh Tadeusz swoją służbę harcerską rozpoczął w 1933 r., w szeregach 14 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej im. Stefana Czarnieckiego. Pełnił funkcję drużynowego drużyny zuchów i harcerzy.
Podczas wojny współorganizował Szare Szeregi w Pruszkowie; współtworzył sieć nasłuchu radiowego i działalność wydawniczą (współredagował pismo „Podsłuch”).
Żołnierską służbę pełnił w harcerskim plutonie AK, utworzonym z szaroszeregowych drużyn Grup Szturmowych.
Działalność harcerską wznowił po reaktywowaniu ZHP w 1956 r. Sprawował funkcję Prezesa Stowarzyszenia Szarych Szeregów – Kręgu im. Aleksandra Kamińskiego w Pruszkowie. Był autorem licznych publikacji, m.in. bardzo cennej książki o harcerstwie „W służbie Bogu i Polsce 1911-1939” (wyd. w r. 2004).