Ułańska jesień…

W imieniu Szczepu Harcerskich Drużyn Sokolich zapraszamy na wystawę wszystkich zainteresowanych historią i postacią Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego…

Pożegnanie Druha phm. Tadeusza Jarosa

Druhny i Druhowie,
Z głębokim żalem żegnamy strażnika historii, niezastąpionego społecznego opiekuna miejsc pamięci narodowej, Druha phm. Tadeusza Jarosa, który zmarł w wieku 99 lat.

Druh Tadeusz swoją służbę harcerską rozpoczął w 1933 r., w szeregach 14 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej im. Stefana Czarnieckiego. Pełnił funkcję drużynowego drużyny zuchów i harcerzy.
Podczas wojny współorganizował Szare Szeregi w Pruszkowie; współtworzył sieć nasłuchu radiowego i działalność wydawniczą (współredagował pismo „Podsłuch”).
Żołnierską służbę pełnił w harcerskim plutonie AK, utworzonym z szaroszeregowych drużyn Grup Szturmowych.
Działalność harcerską wznowił po reaktywowaniu ZHP w 1956 r. Sprawował funkcję Prezesa Stowarzyszenia Szarych Szeregów – Kręgu im. Aleksandra Kamińskiego w Pruszkowie. Był autorem licznych publikacji, m.in. bardzo cennej książki o harcerstwie „W służbie Bogu i Polsce 1911-1939” (wyd. w r. 2004).

Noc Muzeów

W imieniu Izby Pamięci Hufca ZHP w Pruszkowie, Filii Muzeum Harcerstwa, zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych na niepowtarzalną Noc Muzeów!

Szczegóły w grafice przygotowanej przez Organizatorów. (Autor: pwd. Piotr Tomaszewski)

Druh hm. Leon Giżycki ad memoriam

W wieku 81 lat odszedł na Wieczną Wartę dh hm. Leon Giżycki, wieloletni komendant Hufca Nadarzyn (rozwiązanego w 2007 r.), Honorowy Komendant Okręgu Nadarzyn, wielki społecznik, Honorowy Prezes OSP Nadarzyn, wychowawca wielu pokoleń harcerzy i strażaków. Zorganizował 50 obozów harcerskich. Był twórcą lokalnej Izby Tradycji.

Uroczystości pogrzebowe dh. Leona odbędą się 23 kwietnia 2018 o godz. 15:00 w kościele parafialnym św. Klemensa w Nadarzynie. Bądźmy tam wszyscy z wdzięcznością za Jego służbę dla harcerstwa. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a Światłość wiekuista niechaj Mu świeci!

źródło fot.  portal Nadarzyn.tv