Podstawowe informacje

Hufiec Pruszków

Hufiec Pruszków jest częścią Związku Harcerstwa Polskiego – największej w Polsce, liczącej ponad 110 tys. członków, organizacji wychowawczej dzieci i młodzieży. Obecnie skupia on około 670 osób z terenu Pruszkowa oraz z gmin Powiatu Pruszkowskiego (z okolic Brwinowa, Michałowic i Nadarzyna).

Ruch, Nauka, Działanie…

Potrzeby młodego człowieka zmieniają się wraz z jego rozwojem psychofizycznym. Dlatego harcerskie zajęcia prowadzimy w czterech grupach wiekowych, tzw. pionach metodycznych, obejmujących:
· zuchy (6 – 10 lat)
· harcerki i harcerzy (11 – 13 lat)
· harcerki i harcerzy starszych (14 – 16 lat)
· wędrowniczki i wędrowników (16 – 25 lat)
w podstawowych jednostkach organizacyjnych, czyli GROMADACH i DRUŻYNACH. Gromady i drużyny skupione są w SZCZEPY, w których starsi pomagają młodszym.

Zuchy poznają świat bawiąc się w coś lub kogoś, harcerze uczą się poprzez udział w grach – zdobywają sprawności i stopnie harcerskie, harcerze starsi uczą się współdziałania realizując projekty, a wędrownicy pokonują własne słabości dzięki służbie w społecznościach lokalnych.
Nad wszystkim czuwają harcerscy liderzy – INSTRUKTORZY.

Dla każdego…

Harcerstwo to przede wszystkim różnorodność. Każdy, niezależnie od tego jakie ma talenty i predyspozycje, może zostać członkiem ZHP. Nieważne, czy zuch lub harcerz jest uzdolniony plastycznie, muzycznie, matematycznie, czy też aspiruje do bycia sportowcem, w ZHP zawsze znajdzie coś dla siebie. Tutaj liczy się przede wszystkim chęć współpracy.

Dołącz do nas!

1. Przyjdź na zbiórkę
2. Wypełnij deklarację członkowską
3. Opłać składkę…
…ROZWIJAJ SWOJE PASJE! BAW SIĘ!

Na stronie “Szczepy & Drużyny” znajduje się wykaz gromad i drużyn oraz dokładniejsze informacje na temat terminów i miejsc zbiórek, które są podstawą formą działania gromad zuchowych i drużyn harcerskich. Na stronie tej można też znaleźć dane kontaktowe do opiekunów, którzy udzielą odpowiedzi na wszystkie pytania.
Strona “Komenda Hufca i Funkcyjni” zawiera informacje umożliwiające kontakt z Komendantem Hufca – Adrianem Duszczykiem, skarbnikiem – Adrianną Król oraz pozostałymi członkami Komendy Hufca oraz współpracownikami komendy. Poprzez stronę “Hufcowe zespoły i kluby” można skontaktować się z przedstawicielami zespołów wspierających pracę hufca i klubów specjalnościowych.

Gdy będą już Państwo przekonani, że warto wysłać swoje dziecko do gromady lub drużyny, to zachęcamy do częstych rozmów z DRUŻYNOWYM (osobą prowadzących daną jednostkę).  
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Font Resize
Contrast