Podstawowe informacje

Hufiec Pruszków

Hufiec Pruszków jest częścią Związku Harcerstwa Polskiego – największej w Polsce, liczącej ponad 110 tys. członków, organizacji wychowawczej dzieci i młodzieży. Obecnie skupia on około 700 osób z terenu Pruszkowa oraz z gmin Powiatu Pruszkowskiego (z okolic Brwinowa, Michałowic i Nadarzyna).

Ruch, Nauka, Działanie…

Potrzeby młodego człowieka zmieniają się wraz z jego rozwojem psychofizycznym. Wiemy o tym doskonale, dlatego w zależności od wieku podopiecznych stosujemy odpowiednie działania dydaktyczne.Prowadzimy je w czterech grupach wiekowych, tzw. pionach metodycznych, obejmujących:
· zuchy (6 – 10 lat)
· harcerki i harcerzy (11 – 13 lat)
· harcerki i harcerzy starszych (14 – 16 lat)
· wędrowniczki i wędrowników (16 – 25 lat)
w podstawowych jednostkach organizacyjnych, czyli GROMADACH i DRUŻYNACH. Zuchy poznają świat bawiąc się w coś lub kogoś, harcerze uczą się poprzez udział w grach – zdobywają sprawności i stopnie harcerskie, harcerze starsi uczą się współdziałania realizując projekty, a wędrownicy pokonują własne słabości dzięki służbie w społecznościach lokalnych.
Gromady i drużyny skupione są w SZCZEPY, w których starsi pomagają młodszym. Nad wszystkim czuwają harcerscy liderzy – INSTRUKTORZY.
Instruktorzy ZHP to osoby, które dążąc do zdobycia tej funkcji same musiały przejść długą ścieżkę edukacji i wyzwań. Nierzadko, to prawdziwi Przyjaciele młodych ludzi…

Na stronie “Szczepy & Drużyny” znajduje się wykaz gromad i drużyn oraz dokładniejsze informacje na temat terminów i miejsc zbiórek, które są podstawą formą działania gromad zuchowych i drużyn harcerskich. Na stronie tej można też znaleźć dane kontaktowe do opiekunów, którzy udzielą odpowiedzi na wszystkie pytania.
Strona “Komenda Hufca, Zespoły & Kluby” zawiera informacje umożliwiające kontakt z Komendantem Hufca – Adrianem Duszczykiem, skarbnikiem – Adrianną Król oraz pozostałymi członkami Komendy Hufca, a także z przedstawicielami zespołów wspierających pracę hufca i klubów specjalnościowych.

Dla każdego…

Harcerstwo to przede wszystkim różnorodność. Każdy człowiek, niezależnie od tego jakie ma talenty i predyspozycje, może zostać członkiem ZHP. tutaj liczy się przede wszystkim chęć współpracy.
Harcerstwo uczy działania w zespole, a zarazem stawia na indywidualność. Niezależnie od tego, czy zuch lub harcerz jest uzdolniony plastycznie, muzycznie, matematycznie lub aspiruje do bycia sportowcem, w ZHP zawsze znajdzie coś dla siebie. Tym samym harcerstwo potrafi połączyć wszystko co oferują inne zajęcia dodatkowe, a jednocześnie przedstawić to w dużo atrakcyjniejszy sposób.

Dołącz do nas!

  1. Przyjdź na zbiórkę
  2. Wypełnij deklarację członkowską
  3. Opłać składkę…
  4. …ROZWIJAJ SWOJE PASJE! BAW SIĘ!

Gdy będą już Państwo przekonani, że warto wysłać swoje dziecko do gromady lub drużyny, to zachęcamy do częstych rozmów z DRUŻYNOWYM (osobą prowadzących daną jednostkę).  
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Podaruj nam 1% podatku

Ważną wiadomością dla tych z Państwa, którzy chcieliby wspomóc naszą działalność będzie to, że Chorągiew Stołeczna ZHP (a tym samym Hufiec Pruszków) znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku pochodowego.Numer KRS to 0000268913.
Rozliczając swój podatek za rok poprzedni, możecie Państwo przeznaczyć ten 1% na rzecz Hufca Pruszków, bądź wskazanej gromady/drużyny działającej w jego strukturze. Będziemy wdzięczni za każdą, najmniejszą nawet kwotę. 
Więcej informacji znajdziecie tutaj.

Font Resize
Contrast