Powrót do Kontakt

Szczepy & Drużyny

Kontakt do Drużyn działających w Szczepach:
  Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. I. Paderewskiego
  Szczep 62 Mazowieckich Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Szaniec” im. Batalionu Harcerskiego „Zośka”
  Szczep Harcerskich Drużyn Sokolich im. gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego
  Szczep 14. Mazowieckich Drużyn Harcerskich i Zuchowych
  Nadarzyński Szczep „Wataha” im. Żołnierzy Wyklętych

Kontakt do Drużyn działających bezpośrednio przy Hufcu:
  29 MDH „Twierdza”, Brwinów
  29 Próbna Gromada Zuchowa, Brwinów
  8 PDW „Knieja” im. ppłk Antoniego Żurowskiego, Pruszków

Wyjaśnienia skrótów:
GZ – Gromada Zuchowa | MDZ – Mazowiecka Drużyna Zuchowa | PDH – Pruszkowska Drużyna Harcerska | MDH – Mazowiecka Drużyna Harcerska | MDSH – Mazowiecka Drużyna Starszoharcerska | MDSHiW – Mazowiecka Drużyna Starszoharcerska i Wędrownicza | NDH – Nadarzyńska Drużyna Harcerska

Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. I. Paderewskiego
www.paderewski.pruszkow.zhp.pl
p.o. Komendanta Szczepu: pwd. Samuel Gańko
  samuel.ganko@zhp.net.pl   572 449 993

1 PDH „Iskierki” im. Oskara Żawrockiego
SP nr 8 | ul. Obrońców Pokoju 44 | Pruszków | piątek godz. 17:30
Drużynowy: dh Piotr Pawlina
  piotr.pawlina@zhp.net.pl  
Opiekun drużyny: dh. Kuba Węgrzyn

7 Drużyna Wędrownicza „Szarotka”
SP nr 8 | ul. Obrońców Pokoju 44 | Pruszków |
Drużynowy: dh. Ada Król
  ada.krol@zhp.net.pl

3 PDH „Wschodzącego Słońca” im. Wandy Rutkiewicz
SP Nr 8 | ul. Obrońców Pokoju 44 | Pruszków | poniedziałek godz. 17:30
Drużynowy: dh Wojciech Pilat
  wojciech.pilat@zhp.net.pl 

82 GZ „Leśna Gromada”
SP Nr 8 | ul. Obrońców Pokoju 44 | Pruszków | środa godz. 16:30
Drużynowa: dh Klaudia Radziejewska
  julia.szmul@zhp.net.pl

w górę  


Szczep 62 Mazowieckich Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Szaniec” im. Batalionu Harcerskiego „Zośka”

www.62mdhiz.harc.pl
p.o. Komendanta Szczepu: pwd. Lucyna Chodyna
  lucyna.chodyna@zhp.net.pl   501 689 639
Z-ca Komendanta Szczepu: hm. Barbara Nagraba
  barbara.nagraba@zhp.net.pl   601 883 739
Z-ca Komendanta Szczepu: pwd. Patrycja Rutkowska
  rutkowska.patrycja@zhp.net.pl   791 646 724
Z-ca Komendanta Szczepu: pwd. Jacek Wróbel
  wrobel.jacek@zhp.net.pl   602 576 157


62 MDH im. Aleksego Dawidowskiego ps. „ALEK”

SP w Otrębusach | ul. Piaseckiego 2 | piątek godz. 18:00
Drużynowa: pwd. Oliwia Jeżowska
  oliwia.jezowska@zhp.net.pl   500 332 588


62 MDH im. Jana Bytnara ps. „RUDY”

SP Nr 6 | ul. Lipowa 31 | Pruszków | sobota godz. 9:45
Drużynowa: pwd. Dominika Wróbel
  dominika.wrobel@zhp.net.pl   606 295 633


62 Mazowiecka Drużyna Harcerska „Anoda”

SP w Żółwinie | ul. Szkolna 39 | Żółwin | sobota godz. 10;00
Drużynowy: pwd. Konrad Machrowicz
  konrad.machrowicz@zhp.net.pl   — — —


62 MDZ „Słoneczne Dzieci”

SP Nr 6 | ul. Lipowa 31 | Pruszków | piątek godz. 17:30
Drużynowa: pwd. Wiktoria Brylińska
  wiktoria.brylinska@zhp.net.pl   792 929 989


62 MDZ „Księżycowe Skrzaty”

SP w Otrębusach | ul. Piaseckiego 2 | piątek godz. 17:00
Drużynowa: hm. Barbara Nagraba
  barbara.nagraba@zhp.net.pl   695 679 686


62 MDZ „Gwiezdne Żółwie”

SP w Żółwinie | ul. Szkolna 39 | Żółwin | piątek godz. 18:00
Drużynowa: dh Wiktoria Złoch
  wiktoria.zloch@zhp.net.pl   571 498 562


62 Mazowiecka Drużyna Starszoharcerska „Krzemień”

Harcówka Szczepu | ul. Lipowa 31 | Pruszków | sobota godz. 17:00
Drużynowy: dh. Mateusz Giza
  mateusz.giza@zhp.net.pl   — — —


62 Mazowiecka Drużyna Harcerska Wędrownicza „Bonawentura”

Harcówka Szczepu | ul. Lipowa 31 | Pruszków | sobota godz. 16:00
Drużynowy: pwd. Wiktoria Brylińska
  wiktoria.brylinska@zhp.net.pl   792 929 989


Krąg Starszyzny i Instruktorów „Pasieka”
Pruszków | ul. Lipowa 31 | — | —
Przewodniczący Kręgu: hm. Krzysztof Żuławnik
  krzysztof.zulawnik@zhp.net.pl   503 851 284

 w górę  


Szczep Harcerskich Drużyn Sokolich im. gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego

www.shds.pruszkow.zhp.pl
Z-ca Komendanta Szczepu: pwd. Marta Lipowska
  marta.lipowska@zhp.net.pl   515 699 579
Z-ca Komendanta Szczepu: dh Maciej Łukasiewicz
  maciej.lukasiewicz@zhp.net.pl   882 829 227
Z-ca Komendanta Szczepu: dh Julia Szumer
  julia.szumer@zhp.net.pl   518 320 647
Z-ca Komendanta Szczepu: dh Maja Niewiadomska
  maja.niewiadomska@zhp.net.pl   608 842 770


39 GZ „Sokoliki-Macierz”
Siedziba Hufca | ul. Jasna 2 | Pruszków | wtorek godz. 17:30
Drużynowa: dh Wiktoria Warzocha
  wiktoria.warzocha@zhp.net.pl   660 509 069


39 GZ „Sokoliki”
Dom pod Bocianem | ul. Kraszewskiego 18 | Pruszków | sobota godz. 9:00
Drużynowa: dh Maja Niewiadomska
  maja.niewiadomska@zhp.net.pl   608 842 770

39 GZ „Młode Sokoliki”
SP Nr 3 | al.Wojska Polskiego 34 | Pruszków | czwartek godz. 17:00
Drużynowy: dh Maciej Łukasiewicz
  maciej.lukasiewicz@zhp.net.pl   882 829 227

40 PDH „Sokolęta-Macierz”
Siedziba Hufca | ul. Jasna 2 | Pruszków | poniedziałek godz. 17:00
Drużynowy: pwd. Marta Lipowska
  marta.lipowska@zhp.net.pl   515 699 579


40 PDH „Sokolęta”
Dom pod Bocianem | ul. Kraszewskiego 18 | Pruszków | sobota godz. 11:00
Drużynowa: dh Julia Szumer
  julia.szumer@zhp.net.pl   530 055 664

40 PDH „Młode Sokolęta”
Dom pod Bocianem | ul. Kraszewskiego 18 | Pruszków | sobota godz. 11:00
Drużynowy: pwd. Kinga Mączyńska
  kinga.maczynska@zhp.net.pl   884 306 998


41 PDH „Sokół”
Dom pod Bocianem | ul. Kraszewskiego 18 | Pruszków | piątek godz. 17:30
Drużynowy: dh Przemysław Bort
  przemyslaw.bort@zhp.net.pl   — — —


41 PDH „Sokół Wędrowny”
Dom pod Bocianem | ul. Kraszewskiego 18 | Pruszków |piątek godz. 19:00
Drużynowy: dh Alicja Jasińska
  alicja.jasinska@zhp.net.pl    — — —


Krąg Starszyzny i Instruktorów
Dom pod Bocianem | ul. Kraszewskiego 18 | Pruszków | 1 raz w miesiącu w czwartek godz. 19.00
Przewodniczący Kręgu:  pwd. Patrycja Pawlik
  patrycja.pawlik@zhp.net.pl   666 843 935

w górę  


Szczep 14. Mazowieckich Drużyn Harcerskich i Zuchowych
im. hm. Stefana Jaronia-Kowalskiego

www.14.pruszkow.zhp.pl
Komendant Szczepu: phm. Iwona Horsztyńska
  iwona.horsztynska@zhp.net.pl   505 896 511


14 Mazowiecka Drużyna Starszoharcerska z Patrolem Wędrowniczym

Zespół Szkół Nr 1 | ul. Promyka 24/26 | Pruszków | co dwa tygodnie w piątek o 17.45
Drużynowy: dh Daniel Roguski
  daniel.roguski@zhp.net.pl   532 335 737


14 MDH im. Stefana Czarnieckiego
SP 9 | ul. Mostowa 9 | Pruszków | wtorek godz. 17:00
Drużynowy: dh Bartłomiej Horsztyński
  bartek.horsztynski@zhp.net.pl   514 295 829


14 MDH (żeńska)
— | — | Pruszków | —
Drużynowy: dh Weronika Kacprowicz
  weronika.kacprowicz@zhp.net.pl   — — —

14 MGZ “Łowcy Muszelek” SP 9
SP nr 9 | ul. Mostowa 9 | Pruszków | —
Drużynowy: dh Aleksandra Wasilewska
  aleksandra.wasilewska@zhp.net.pl   — — —

14 MGZ “Leśni Wędrowcy” SP 10
SP nr 10 | ul. Pływacka 16 | Pruszków | —
Drużynowy: dh Daniel Dymek
  daniel.dymek@zhp.net.pl   — — —
Opiekun drużyny: dh Adam Konecki
  — — —


Krąg Starszyzny i Instruktorów „Zielony Dąb”
Pruszków | — | — | —
Przewodniczący Kręgu: pwd. Przemysław Osmański
   — — —

w górę  


Nadarzyński Szczep „Wataha” im. Żołnierzy Wyklętych

szczepwataha.waw.pl
Komendant Szczepu: hm. Jarosław Kuśmierczyk HO
  jaroslaw.kusmierczyk@zhp.net.pl   603 543 634

Z-ca Komendanta Szczepu: pwd. Bogumiła Orłowska
  bogumila.orlowska@zhp.net.pl   506 681 659
Z-ca Komendanta Szczepu: phm. Marta Kuczewska
  marta.kuczewska@zhp.net.pl   504 297 639

1 Nadarzyńska Gromada Zuchowa „Radosne Wilczęta”
Sala w domu parafialnym przy Parafii św. Klemensa | Nadarzyn | —
Drużynowa: Weronika Rządkowska
  weronika.rzadkowska@zhp.net.pl    517 958 952

101 Gromada Zuchowa „Wilcze Łapy”
SP w Ruścu | —
Drużynowa: phm. Marta Kuczewska
  marta.kuczewska@zhp.net.pl   504 297 639


22 GZ „Leśne Duszki”

Zespół Szkół w Kostowcu | —
Drużynowa: phm. Marta Kuczewska
  marta.kuczewska@zhp.net.pl   504 297 639


1 NDH “Wilki”
Sala w domu parafialnym przy Parafii św. Klemensa | Nadarzyn | wtorek godz. 18:00
Drużynowy: dh Anna Murzynowska
  anna.murzynowska@zhp.net.plil.com   504 953 798

Opiekun drużyny: pwd. Adrian Duszczyk
  adrian.duszczyk@zhp.net.pl   661 085 328


101 Drużyna Harcerska „Błękitne Wilki”
 SP w Ruścu | —
Drużynowy: phm. Filip Skorek
  filip.skorek@zhp.net.pl   605 345 477


1 NDH “IMPEESA”

Sala w domu parafialnym przy Parafii św. Klemensa | Nadarzyn | czwartek godz. 19:00
Drużynowy: pwd. Piotr Lewandowski
  piotr.tlewandowski@zhp.net.pl   533 338 208

w górę  


29 MDH „Twierdza”
twierdza.pruszkow.zhp.pl
Zespół Szkół nr 1 w Brwinowie | poniedziałek godz. 17:30
Drużynowa: dh Anna Kozak
  anna.kozak@zhp.net.pl
Opiekun drużyny: pwd. Krzysztof Pawlina
  krzysztof.pawlina@zhp.net.pl   665 007 003


29 próbna Mazowiecka Gromada Zuchowa

Zespół Szkół nr 1 w Brwinowie | —
Drużynowa: dh Kamila Oczkowska
  kamila.oczkowska@zhp.net.pl


8 Pruszkowska Drużyna Wędrownicza „Knieja” im. ppłk Antoniego Żurowskiego

strona www
ZSOiS w Pruszkowie | ul. Gomulińskiego 2 | środa godz. 17:00
Drużynowy: dh Robert Żuk HO
  robert.zuk@zhp.net.pl   579 182 412

w górę