Informacja dla Rodziców dotycząca Zgrupowania Obozów Hufca ZHP Pruszków

MIEJSCE: Wydminy koło Giżycka NAD JEZIOREM WYDMIŃSKIM.

Mapa Polski Targeo
Powered by Targeo® | AutoMapa®

TERMINY:

  • obóz harcerze 09.07-02.08.2014 koszt 1050 zł
  • kolonia zuchy 17.07-01.08.2014 koszt 900 zł
  •  kwaterka 2.07

Odwiedziny tylko dla harcerzy 19-20.07.2014

WPŁATY: tradycyjnie w trzech transzach:

  • do 31 MARCA 100 zł;
  • do 31 maja 300 zł;
  • do 20 czerwca pozostała kwota.

Wpłacamy z takim tytułem: DODATKOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZADNIOWA – (OKREŚLENIE Z JAKIEJ DRUŻYNY) – IMIE I NAZWISKO DZIECKA
UWAGA !!! – brak takiego tytułu wpłaty bedzie skutkować naliczeniem do opłaty za obóz 23% PODATKU VAT zgodnie z wytycznymi od centralnych władz ZHP.

Konto bankowe: BGŻ 65 2030 0045 1110 0000 0196 7550
Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Pruszków ul. Jasna 2, 05-804 Pruszków

KARTY OBOZOWE – termin złożenia do 20.06.2014

Font Resize
Contrast