Historia Hufca Pruszków — 1945 – obecnie

Staraniem Hufca Pruszków i Pruszkowskiej Książnicy w 2011 roku ukazała się książka autorstwa Moniki Pawełczyńskiej-Ślusarczyk p.t. „Zarys historii harcerstwa w Pruszkowie w latach 1945-2011”, która przedstawia 66 lat historii pruszkowskich drużyn w oparciu o imponujący materiał źródłowy.

Publikację dh Moniki można pobrać tutaj (plik *.pdf, 221 ss)

A co wydarzyło się w latach 2012 – 2020?
na podstawie rozkazów komendantów hufca opracował: pwd. Karol Niciński

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

 

2012

  HAZ – zimowiska w Rząśnikach (Szczep ”Szaniec” i Szczep im. I. Paderewskiego) i w Zakopanem/Harenda (SHDS)

  rozwiązanie:
    7 Brwinowskiej Wodną Drużyny Harcerskiej “MEWA”  ze Szczepu Harcerskich Drużyn Wodnych
    98 Koedukacyjnej Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej „Zjawa” (Szczep Harcerskich Drużyn Wodnych)

  powołanie:
    Harcerskiego Klubu Ratowniczego
    3 Gromady Zuchowej „Tęczowa Polana”, szkoła w Młochowie
    3 Drużyny Harcerskiej „Puszcza”, szkoła w Młochowie
    1 Nadarzyńskiej Gromady Zuchowej „Wilczęta z Wrzosowiska”
    22 Gromady Zuchowej „Leśne Duszki” w Kostowcu
    1 Nadarzyńskiej Drużyny Harcerskiej „Wilki”
    13 Mazowieckiej Gromady Zuchowej przy ZS w Michałowicach
    13 Mazowieckiej Drużyny Starszoharcerskiej „Kierunek Północ” przy ZS w Michałowicach
    14 Mazowieckiej Gromady Zuchowej „Łowcy Muszelek”, SP9 w Pruszkowie
    14 Mazowieckiej Drużyny Starszoharcerskiej
    14 Mazowieckiej Drużyny Wędrowniczej
    hufcowego Zespołu Wychowania Duchowego i Religijnego

    z 3 Drużyny Harcerskiej im. Oskara Żawrockiego (Szczep im. I. Paderewskiego) zostaje zdjęta nazwa „Iskierki”

    Szczep 62 Pruszkowskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Batalionu Harcerskiego „Zośka” otrzymuje nazwę”Szaniec”

    Izba Pamięci Hufca Pruszków, założona rok wcześniej, staje się filią Muzeum Harcerstwa

    Hufiec Pruszków otrzymuje imię Andrzeja Romockiego „Morro” oraz nowy sztandar

    Szczep 62 Pruszkowskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Szaniec” im. Batalionu Harcerskiego „Zośka” zmienia nazwę
na Szczep 62 Mazowieckich Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Szaniec” im. Batalionu Harcerskiego „Zośka” (stosownie zmieniły się też
nazwy drużyn)

  zostaje reaktywowany Szczep 14 Mazowieckich Drużyn Harcerskich i Zuchowych (jego początki sięgają1939 r.); tworzą go drużyny:
    14 Mazowiecka Gromada Zuchowa „Łowcy Muszelek”
    14 Mazowiecka Drużyna Harcerska im. St. Czarnieckiego
    14 Mazowiecka Drużyna Starszoharcerska
    14 Mazowiecka Drużyna Wędrownicza

  przeprowadzony został kurs zastępowych „Ocean Marzeń”

  powołanie Szczepu Nadarzyńskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Wataha”, w którego skład weszły następujące drużyny:
    1 Nadarzyńska Gromada Zuchowa „Wilczęta z Wrzosowiska”
    1 Nadarzyńska Drużyna Harcerska „Impeesa”
    1 Nadarzyńska Drużyna Harcerska „Wilki”
    22 Gromada Zuchowa „Leśne Duszki” z Kostowca
    22 Drużyna Harcerska „Orliki” z Kostowca

  HAL – zgrupowanie obozów hufca nad j. Lubianka k. Wałcza

 

HAL 2012 nad j. Lubianka k. Wałcza fot. http://szczep62.blogspot.com

w górę  

2013

  HAZ – zimowiska w Brańszczyku i Zakopanem/Harenda

  powołanie:
    3 Drużyny Starszoharcerskiej „Uroczysko” przy MOK w Młochowie
    14 Mazowieckiej Gromady Zuchowej przy SP9 w Pruszkowie
    29 Gromady Zuchowej „Gniazdo” w Brwinowie
    62 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej w Żółwinie

  rozwiązanie:
    12 Pruszkowskiej Harcerskiej Drużyny Żeglarzy „Tajfun”
    14 Mazowieckiej Drużyny Wędrowniczej

  następuje połączenie 29 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej „Gniazdo” i 29 Mazowieckiej Drużyny Starszoharcerskiej „Baszta”
w 29 Mazowiecką Drużynę Harcerską”Twierdza” (Brwinów)

  HAL – obozy nad j. Lubianka k. Wałcza (hufiec) i w Samociążku (Szczep „Szaniec”)

  rusza kampania bohater Szczepu 14 MDHiZ; patronem będzie kpt. hm. Stefan Jaroń-Kowalski

 

w górę  

2014

  HAZ – zimowiska w Murzasichlu i Kostrzycy

  kończą działalność:
    61 Pruszkowska Harcerska Drużyna Żeglarzy „Błyskawica”
    17 Koedukacyjna Harcerska Drużyna Żeglarska „Czarna Perła”

  rozwiązany zostaje Szczep Harcerskich Drużyn Wodnych (jedynie 11 Gromada Zuchowa „Wilczki Morskie” z Nowej Wsi zostaje włączona w struktury Szczepu Harcerskich Drużyn Sokolich; zmieniła ona numer z „11” na „39”)

  8 Pruszkowska Drużyna Harcerska „Knieja” kończy kampanię bohater i zdobywa imię ppłk. Antoniego Żurowskiego

  rozwiązane zostają drużyny z Młochowa:
    3 Gromada Zuchowa „Tęczowa Polana”
    3 Drużyna Harcerska „Puszcza”
    3 Drużyna Starszoharcerska „Uroczysko”

  powołane zostają:
    40 Pruszkowska Drużyna Harcerska „Młode Sokolęta” (działająca w ramach SHDS), w Nowej Wsi
    próbna Drużyna Harcerska przy SP w Młochowie (Szczep „Wataha”)
    próbna Nadarzyńska Gromada Zuchowa w Młochowie, która następnie zostaje przekształcona w gromadę zuchową (od 2015 r. 101 Gromada Zuchowa „Wilcze Łapy”)
    62 Mazowiecka Drużyna Harcerska i Wędrownicza (Szczep „Szaniec”)
    Krąg Starszyzny i Instruktorów przy SHDS

  powołanie Szczepu Harcerskich Drużyn Trzynastych przy ZS w Michałowicach; utworzyły go:
    13 Mazowiecka Gromada Zuchowa
    13 Mazowiecka Drużyna Harcerska „Orlęta” im. Orląt Lwowskich
    13 Mazowiecka Drużyna Starszoharcerska „Kierunek Północ”

  następuje zmiana nazwy 13 Mazowieckiej Drużyny Starszoharcerskiej „Kierunek Północ” na 13 Mazowiecką Drużynę Starszoharcerską i Wędrowniczą „Kierunek Północ”; następnie następuje podział na 13 Mazowiecką Drużynę Starszoharcerską „Kierunek Północ” i 13 Mazowiecką Drużynę Wędrowniczą „Wtajemniczeni”

  rozwiązaniu ulega 29 Mazowiecka Gromada Zuchowa „Gniazdo” z Brwinowa

  HAL -zgrupowanie obozów hufca w Wydminach (wyspa), obóz Szczepu „Szaniec” w Zyzdrojowym Piecku

  hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej „Szekla”

  Szczep 14 Mazowieckich Drużyn Harcerskich i Zuchowych kończy kampanię bohater i zdobywa imię kpt. hm. Stefana Jaronia-Kowalskiego; szczep otrzymuje sztandar

 

Podobóz Szczepu „Wataha” podczas pionierki – zgrupowanie obozów hufca
Wydminy (wyspa) 2014 r. fot. Karol Niciński

w górę  

2015

  HAZ – zimowiska w: Piwnicznej Zdrój (SHDS), Toruniu (Szczep „Szaniec”), Murzasichlu (Szczep „Wataha”)

  włączenie 29 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej „Twierdza” z Brwinowa w struktury Szczepu 14 MDHiZ im. kpt. hm. Stefana Jaronia-Kowalskiego

  13 Mazowiecka Drużyna Starszoharcerska „Kierunek Północ” zostaje przekształcona w drużynę wielopoziomową (harcerze + harcerze starsi)

  rozwiązanie:
    13 Mazowieckiej Drużyny Wędrowniczej „Wtajemniczeni”
    13 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej „Orlęta” im. Orląt Lwowskich
    13 Mazowieckiej Gromady Zuchowej

  rozwiązany zostaje Szczep Harcerskich Drużyn Trzynastych przy ZS w Michałowicach

  62 Mazowiecka Drużyna Harcerska „Anoda” rozpoczyna kampanię bohater; na bohatera zostaje wybrany Jan Rodowicz „Anoda”

  odbywa się złaz hufca w Parku Mazowsze

  8 Pruszkowska Drużyna Wędrownicza „Knieja” im. ppłk. Antoniego Żurowskiego zostaje włączona w struktury Szczepu „Szaniec”

  z wielopoziomowej 41 Pruszkowskiej Drużyny Harcerskiej „Sokół” (SHDS) wydzielona zostaje 41 Pruszkowska Drużyna Harcerska „Sokół Wędrowny”; „Sokół” przekształca się w drużynę starszoharcerską; „Sokół Wędrowny” to, jak nazwa sugeruje, wędrownicy

  przy SHDS powstaje Harcerski Klub Specjalnościowy „Klub Sztuki Kulinarnej” (kończy on działalność w 2019 r)

  HAL – zgrupowanie obozów w Wydminach (baza „pod bocianem”), obóz Szczepu „Wataha” w Kostkowicach (stanica Hufca Starachowice), obóz Szczepu „Szaniec” w Zgniłosze

 

w górę  

2016

  HAZ – zimowiska w: Pyzówce (Szczep im. I. Paderewskiego), Zwardoniu (SHDS), Krakowie (Szczep „Szaniec”), Murzasichlu (Szczep „Wataha”)

  powołany zostaje Harcerski Klub Specjalnościowy Harcerskiej Służby Zabezpieczenia

  Nadarzyński Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Wataha” rozpoczyna kampanię bohater; na bohatera wybrano „Żołnierzy Wyklętych”

  w Żółwinie rozpoczyna działalność 62 Mazowiecka Drużyna Zuchowa

  powołany zostaje Krąg Starszyzny i Instruktorów „Pasieka” przy Szczepie „Szaniec”

  rozwiązana zostaje 88 Gromada Zuchowa „Gwiezdne Elfy” (Szczep im. I. Paderewskiego)

  Teatrzyki zuchowe „Netykieta – zuch w sieci”

  HAL – zgrupowanie obozów w Wydminach (baza „pod bocianem” – SHDS, Szczep 14, Szczep im. I. Paderewskiego), obóz Szczepu „Wataha” w Koronowie, obóz Szczepu „Szaniec” w Samociążku

  złaz hufca w Nadarzynie

  62 Mazowiecka Drużyna Wędrownicza otrzymuje nazwę”Bonawentura”, 62 Mazowiecka Drużyna Starszoharcerska – „Krzemień”, a drużyna zuchowa z Żółwina – „Gwiezdne Żółwie”

  wyłączenie 29 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej „Twierdza”z Brwinowa ze struktur Szczepu 14 MDHiZ im. kpt. hm. Stefana Jaronia-Kowalskiego

  rozwiązanie 13 Mazowieckiej Drużyny Wielopoziomowej „Kierunek Północ”

  powstaje Harcerski Klub Obronny

 


Harcbieg (2014–2017; 10 edycji) – hufcowe wydarzenie organizowane przez dh Marcina Sikorę,
które urosło do rangi imprezy krajowej. Kto wie, może jeszcze powróci?

w górę  

2017

  HAZ – zimowiska w: Bodzentynie (SHDS), Łazach (Szczep „Szaniec”), Wiśle (Szczep „Wataha”)

  rozwiązana zostaje 39 Gromada Zuchowa „Wilczki Morskie” z Nowej Wsi

  kurs przybocznych „Huston mamy problem”

  Biwakowe Rekolekcje Hufcowe

  Teatralia 2017

  Nadarzyński Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Wataha” zmienia nazwę na Nadarzyński Szczep „Wataha” i zdobywa imię „Żołnierzy Wyklętych”

  HAL – obozy w Samociążku (Szczep „Szaniec” i Szczep 14), w Kruklinie (SHDS i 29 MDH), w Kostkowicach (Szczep „Wataha” i Szczep im. I. Paderewskiego)

  kurs przewodnikowski „Granatowa Tajemnica”

  rozwiązanie 22 Drużyny Harcerskiej „Orliki” z Kostowca (Szczep „Wataha”)

  powołanie:
    7 Pruszkowskiej Drużyny Wędrownicza „Szarotka” (szczep im. I. Paderewskiego)
    29 Mazowieckiej Gromady Zuchowej „Orle Gniazdo” w Brwinowie
    39 Gromady Zuchowej ”Młode Sokoliki” (SHDS)
    próbnej 62 Drużyny Harcerskiej „Irka”
    101 Drużyny Harcerskiej „Błękitne Wilki” w Ruścu (Szczep „Wataha”)
    hufcowego Klubu Żeglarskiego „Zjawa”
    Harcerskiego Klubu Foto&Graficznego

  zmiana terenu działania 40 Pruszkowskiej Drużyny Harcerskiej ”Młode Sokolęta” z Nowej Wsi na SP3 w Pruszkowie

  14 Mazowiecka Drużyna Starszoharcerska przekształca się w drużynę wielopoziomową (harcerze starsi + wędrownicy)

  rozwiązane zostają:
    Zespół Finansowy Hufca
    hufcowy Zespół Wychowania Duchowego i Religijnego

  komendantką hufca zostaje phm. Iwona Horsztyńska

 

Mapa z kursu „Granatowa Tajemnica” – autorka: phm. Katarzyna Kryńska, fot. Karol Niciński

w górę  

2018

  HAZ – zimowisko w Ochotnicy Górnej (SHDS), w Puławach (Szczep „Szaniec”), w Domaniewicach (Szczep im. I. Paderewskiego) i w Wiśle (Szczep „Wataha”)

  8 Pruszkowska Drużyna Wędrownicza „Knieja” im. ppłk. Antoniego Żurowskiego zostaje włączona ze struktur Szczepu „Szaniec”

  powołanie:
    Harcerskiego Klubu Herbacianego
    hufcowego Kręgu Seniorów Hufca ZHP Pruszków

  HAL – obozy w: Zyzdrojowym Piecku (Szczep „Szaniec”), Kruklinie (SHDS), Olchowcu (Szczep 14) i Lucieniu (Szczep „Wataha”)

  rozwiązanie:
    29 Mazowieckiej Gromady Zuchowej „Orle Gniazdo” w Brwinowie
    1 Nadarzyńskiej Gromady Zuchowej „Wilczęta z Wrzosowiska”

 

w górę  

2019

  HAZ – zimowisko w Borowicach k. Karpacza (Szczep 14, Szczep im. I. Paderewskiego, w Osiecznej (Szczep „Szaniec”) i w Wiśle (Szczep „Wataha”)

  powołanie:
    29 Mazowieckiej Gromady Zuchowej w Brwinowie
    Kręgu Starszyzny i Instruktorów „Zielony Dąb” przy Szczepie 14 MDHiZ
    Harcerskiego Klubu Ekologiczno-Wędkarskiego
    62 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Niebiescy”

  rozwiązanie:
    7 Pruszkowskiej Drużyny Wędrownicza „Szarotka” (szczep im. I. Paderewskiego)
    próbnej 62 Drużyny Harcerskiej „Irka”
    Harcerskiego Klubu Obronnego
    Harcerskiego Klubu Foto&Graficznego

  HAL – obóz hufca w Przerwankach (Szczep 14, Szczep „Wataha”, Szczep im. I. Paderewskiego), obóz SHDS w Krynicy Morskiej, obóz Szczepu „Szaniec” w Samociążku

  14 Mazowiecka Gromada Zuchowa działająca przy SP10 w Pruszkowie zmienia nazwę z „Łowcy Muszelek” na „Leśni Wędrowcy”

  w wyniku podziału 14 MDH im. St. Czarnieckiego powstają męska i żeńska 14 MDH (męska zachowuje imię Stefana Czarnieckiego)

  komendantem hufca zostaje wybrany pwd. Adrian Duszczyk

 

Szczep Harcerskich Drużyn Sokolich w Krynicy Morskiej (HAL 2019), fot. Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk

w górę  

2020

  powołanie 42 Pruszkowskiej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Skalny Sokół” (SHDS)

  HAZ – zimowiska w Murzasichlu (Szczep „Wataha”), Sromowcach Wyżnych (SHDS) i Łazach k. Jerzmanowic (Szczep „Szaniec”)

  rozwiązanie 8 Pruszkowskiej Drużyny Wędrowniczej „Knieja” im. ppłk. Antoniego Żurowskiego

  działania harcerskie wstrzymała pandemia COVID-19 (ale wracamy do normalności)

  HAL – obozy SHDS w Krynicy Morskiej i Polewiczu, biwak Szczepu „Szaniec” w Starej Dąbrowie, Nieobozowa Akcja Letnia Szczepu „Wataha” w Ruścu;

 

Nadarzyński Szczep „Wataha” podczas NAL w Ruścu, fot. Magda Pawlica

w górę  

powrót do strony “Historia Hufca Pruszków”  

 powrót do strony głównej  

Font Resize
Contrast