Zjazd Hufca ZHP Pruszków – informacje

Druhny i Druhowie,
Drodzy Rodzice i Przyjaciele Hufca ZHP Pruszków,

W minioną sobotę odbył się Zjazd Sprawozdawczy Hufca Pruszków, który zawsze odbywa się w połowie czteroletniej kadencji władz. Zjazd Sprawozdawczy Hufca zatwierdza sprawozdania władz Hufca i udziela absolutorium dla poszczególnych Członków Komendy, ocenia pracę Komendy i władz Hufca oraz realizację uchwał podjętych na poprzednim zjeździe.

W połowie 9-godzinnego spotkania, w którym uczestniczyło 69 członków naszego hufca z 84 osób posiadających czynne prawo wyborcze (lista z Rozkazu L. 15/2017), Zjazd Hufca większością głosów – na mocy statutu – podjął decyzję o wyborze nowego Komendanta Hufca oraz Komendy.

Chcielibyśmy Was poinformować, że po przedstawieniu dwóch kandydatur Zjazd  Hufca ZHP Pruszków w dniu 18 listopada 2017r. wybrał nową komendantkę –  phm. Iwonę Horsztyńską oraz Komendę w składzie:
phm. Iwona Horsztyńska – Komendant Hufca,
phm. Małgorzata Zinkiewicz – Członek Komendy Hufca ds. Pracy z Kadrą i Programem,
hm. Agata Erhardt-Wojciechowska – Członek Komendy Hufca ds. Kształcenia,
hm. Filip Osmański – Członek Komendy Hufca ds. Pracy z Kadrą,
hm. Krzysztof Żuławnik – Członek Komendy Hufca,
dh. Beata Jeszke – Skarbnik Hufca.

Pragniemy bardzo podziękować druhnie hm. Beacie Pawełczyńskiej za jej ośmioletnią służbę na funkcji Komendantki Hufca ZHP Pruszków. Niewątpliwie jej wieloletnie zaangażowanie przyczyniło się do rozrostu liczebności hufca, a jej zmysł organizacyjny pomagał w sprawnym prowadzeniu hufca. Dziękujemy również członkom ustępującej Komendy.

Zdajemy sobie sprawę, że każde wybory wzbudzają wiele emocji. Nie można jednak zapomnieć, że Zjazd Hufca to najwyższa władza Hufca i osoby w nim uczestniczące, w sposób demokratyczny, decydują o istotnych sprawach dotyczących ich środowiska. Większość obecnych na Zjeździe uznała, że zmiana w Hufcu Pruszków jest potrzebna.

Umiejętność wychodzenia zmianom naprzeciw oraz inicjowanie ich wtedy, kiedy są konieczne to jedna z najważniejszych kompetencji współczesnego człowieka. Gotowość na zmiany przyczynia się do rozwoju indywidualnego jak i całej grupy, w tym przypadku również środowiska Naszego hufca.
Głównym celem działania ZHP jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy – tworzenie warunków do ich wszechstronnego rozwoju. Niech wszystkim nam – instruktorom i osobom pełniącym funkcje instruktorskie, świadomość celów naszej organizacji pozwoli zaadaptować się do zmieniającej się rzeczywistości, abyśmy mogli swoją postawą odznaczać się pozytywnością wobec świata i drugiego człowieka.

Dziękujemy bardzo za zaufanie!
Komenda Hufca ZHP Pruszków