Wzory Druków

Udostępniamy dokumenty w formacie DOC i RTF (MS Word, OpenOffice.org) lub PDF (Acrobat Reader)
W celu pobrania pliku należy kliknąć na odpowiednią ikonkę…

» Regulamin Kategoryzacji Drużyn Hufca ZHP Pruszków  

ODZNAKA „ARSENAŁ PAMIĘCI”

» Odznaka „Arsenał Pamięci” – regulamin  

» Wniosek Nr 1 o Przyznanie Odznaki „Arsenał Pamięci”  

» Wniosek Nr 2 o Przyznanie Odznaki „Arsenał Pamięci”  

» Wzór rozkazu drużynowego  

» Regulamin akcji pozyskiwania środków   (pdf)

» Sprawozdanie ze zbiórki dobrowolnych wpłat osób fizycznych   (pdf),  

» Rozliczenie delegacji – samochód prywatny (mała pojemność silnika)  

» Rozliczenie delegacji – samochód prywatny (duża pojemność silnika)  

» Otwarcie próby instruktorskiej  

» Zamknięcie próby instruktorskiej  ,   (pdf)

» Deklaracja członkowska  

» Zgoda od rodziców/opiekunów na przynależność dziecka do ZHP  

» Zobowiązanie do prowadzenia drużyny  ,   (pdf)

» Zobowiązanie opiekuna drużyny   (pdf)

STANDARDY PLANÓW PRACY

» Standardy planów pracy Hufca ZHP Pruszków dla drużyny  

» Standardy planów pracy Hufca ZHP Pruszków dla gromady  

» Standardy planów pracy Hufca ZHP Pruszków dla szczepu  

DOKUMENTY PRZYDATNE NA OBOZIE

» Elektroniczna książka kasowa ZHP  

» Wzór umowy-zlecenia  

» Kartoteka magazynowa  

» Karta magazynowa  

» Zapotrzebowanie żywnościowe