Wesprzyj nas 1%!

Warsztaty Instruktor-Lider 4-6.04.2014

>>ANKIETA ZGŁOSZENIOWA<<

  

Rajd Szlakiem Naszej Historii 12.04.2014

Zapraszamy do udziału!

Tegoroczny Rajd odbywa się pod hasłem:”Polskie Państwo Podziemne – jedyne takie konspiracyjne Państwo w okresie II
wojny światowej.”

>>Kliknij i wypełnij formularz zgłoszeniowy<<

Żałoba

Druhny i Druhowie!

Ze smutkiem informuję, że odszedł na wieczną wartę Druh Wojciech Chmielecki. Druh
Wojciech był aktywnie zaangażowany w działania Nieprzetartego Szlaku w Chorągwi
Stołecznej – przez wiele lat był komendantem szczepu 419 WDH. Druh Wojciech działał
najpierw w Hufcu ZHP Warszawa Praga-Południe, w którym pełnił m.in. funkcję
Przewodniczącego Sądu Harcerskiego a w ostatnich latach swoją harcerską służbę pełnił w
Hufcu ZHP Warszawa Wola, w którym był Skarbnikiem Hufca.
Harcmistrz Wojciech Chmielecki przez wiele lat był głównym księgowym w Chorągwi
Stołecznej ZHP.
Za zaangażowanie i zasługi dla ruchu harcerskiego został odznaczony Złotym Krzyżem za
Zasługi dla ZHP.

Druhny i Druhowie!

Ogłaszam żałobę w Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego trwającą do 6
marca 2014 r. włącznie.

Czuwaj!

wz. Komendantki Chorągwi
hm. Anna Nowosad
zastępczyni Komendantki Chorągwi
Font Resize
Contrast