Zespół ds. Wizerunku i Promocji

Instruktor ds. Wizerunku i Promocji Hufca ZHP Pruszków
pwd. Karol Niciński

Skład zespołu:
Łukasz Chodkiewicz- fotograf
Marcin Turowski- członek

Kontakt:
e-mail: karol.nicinski@zhp.net.pl