Strefa On-line Hufca ZHP Pruszków

  INTRANET ZHP – Hufiec Pruszków – wewnętrzne dokumenty hufca (dostępne po zalogowaniu się w domenie @zhp.net.pl):

· rozkazy i decyzje Komendanta,
· uchwały Komendy,
· sprawy do planowanych rozkazów Komendanta Hufca,
· zgłaszanie udziału w kursach, szkoleniach i warsztatach,
· TIPI – ewidencja ZHP
· rezerwacja sprzętu i podgląd zarezerwowanych pozycji

Użyczanie hufcowego sprzętu – zasady

Każdy kto będzie chciał wypożyczyć sprzęt na jakąś imprezę harcerską ma obowiązek zgłoszenia tego do kwatermistrza.
Aby wypożyczyć sprzęt hufca (nieprzydzielony Środowisku) należy wypełnić kartę użyczenia sprzętu, w której zawarty jest termin oddania, jak i zobowiązanie do odpowiedzialności za użyczony sprzęt.
Przy pobieraniu sprzętu przydzielonego Środowisku należy jedynie podpisać kartę pobrania z magazynu. Obie te karty można znaleźć poniżej.
Bez podpisanej karty użyczenia bądź pobrania z magazynu, żaden sprzęt nie zostanie wydany z magazynu.
Do pobrania:
· Karta pobrania sprzętu z magazynu (MS Word)
· Karta pobrania sprzętu z magazynu (*.pdf)
· Karta użyczenia sprzętu (MS Word)
· Karta użyczenia sprzętu (*.pdf)

  Elektroniczne zgłaszanie przyrzeczeń harcerskich i zobowiązań instruktorskich

  Elektroniczne Zgłoszenie Potrzeby Wystawienia Faktury

osoby zainteresowane odbiorem faktury proszone są o wypełnienie formularza

  Zamawianie adresu e-mail w domenie zhp.net.pl lub reset hasła

  Znaki hufca – tutaj znajdziesz logotypy, które można wykorzystać w projektach graficznych (na banerach, plakatach, ulotkach)  Hufcowy śpiewnik – do pobrania dokument MS Word


DLA ZAINTERESOWANYCH:

  Centralny Bank Pomysłów – platforma, na którą trafiają godne polecenia materiały wypracowywane na wszystkich szczeblach harcerskiej struktury.

  ISSUU ZHP – miejsce, w którym zebrano publikacje ZHP przydatne do pracy programowej


w górę  

 powrót do strony głównej  

Font Resize
Contrast