Pożegnanie Druha phm. Tadeusza Jarosa

Druhny i Druhowie,
Z głębokim żalem żegnamy strażnika historii, niezastąpionego społecznego opiekuna miejsc pamięci narodowej, Druha phm. Tadeusza Jarosa, który zmarł w wieku 99 lat.

Druh Tadeusz swoją służbę harcerską rozpoczął w 1933 r., w szeregach 14 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej im. Stefana Czarnieckiego. Pełnił funkcję drużynowego drużyny zuchów i harcerzy.
Podczas wojny współorganizował Szare Szeregi w Pruszkowie; współtworzył sieć nasłuchu radiowego i działalność wydawniczą (współredagował pismo „Podsłuch”).
Żołnierską służbę pełnił w harcerskim plutonie AK, utworzonym z szaroszeregowych drużyn Grup Szturmowych.
Działalność harcerską wznowił po reaktywowaniu ZHP w 1956 r. Sprawował funkcję Prezesa Stowarzyszenia Szarych Szeregów – Kręgu im. Aleksandra Kamińskiego w Pruszkowie. Był autorem licznych publikacji, m.in. bardzo cennej książki o harcerstwie „W służbie Bogu i Polsce 1911-1939” (wyd. w r. 2004).

Font Resize
Contrast