1-3 grudnia Świąteczna Zbiórka Żywności

Już w najbliższy weekend odbędzie się Świąteczna Zbiórka Żywności koordynowana przez Banki Żywności. Zebrana żywność trafi do najuboższych z Powiatu Pruszkowskiego. W naszym powiecie odpowiedzialnymi za akcję są ZHP Hufiec Pruszków oraz Miasto Gmina Pruszków przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Caritas Nadarzyn i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Michałowice.

Zachęcamy do udziału!

Ze strony Hufca Pruszków akcję koordynuje hm. Beata Pawełczyńska.
Osoby, które zechcą pomóc wolontariacko – w sklepach przy zbiórce, w magazynie (Jasna 2 Pruszków), jako kierowcy z samochodami do przewożenia wolontariuszy i towarów – mogą zgłosić się do Niej pisząc na e-mail beata.pawelczynska@zhp.net.pl.

Każdy, kto znajdzie w ten weekend 2 godziny  wolnego czasu i chęci, będzie mile widziany.  Zaczynamy w ten piątek 1 grudnia o godzinie16:00.
Świąteczna Zbiórka Żywnosci
W tych punktach będzie można podzielić się produktami spożywczymi:

 • TESCO, Piastów, al. Jerozolimskie
 • Delikatesy Dragon, Pruszków, ul. Powstańców 8
 • Lidl, Pruszków, os. B. Prusa /os. Staszica
 • Biedronka, Pruszków, al. Wojska Polskiego (centrum)
 • Sklep spożywczy „Sokół”, Pruszków, ul. Niepodległości 14 (koło Starostwa)
 • Biedronka, Pruszków, Al. Jerozolimskie 454 (wjazd do Pruszkowa)
 • Biedronka, Parzniew, ul. Solidarności 1 (przy torach)
 • Delikatesy, Pruszków, ul. Kopernika 1
 • Lidl, Pruszków, Al. Jerozolimskie / Partyzantów ( przy Zniczu)
 • AUCHAN Janki, Mszczonowska 3 (C.H. „Janki”)
 • Delikatesy Dragon, Pruszków, Al. Armii Krajowej 41
 • Biedronka, Pruszków, ul. Komorowska ( przy targu)
 • Sklep spożywczy, Pruszków, ul. Górna 10
 • Sklep Spożywczy ,,Kaprys” Nadarzyn, Pl. Poniatowskiego 8
 • Sklep Spożywczy ,,ABC” Nadarzyn, Pl. Poniatowskiego 30
 • Supermarket ,,WARUS” Nadarzyn, ul. Pruszkowska 40
 • Sklep Spożywczy ,,U Joli” Nadarzyn, Pl. Poniatowskiego 25
 • LIDL Ul. Nadarzyn, ul. Mszczonowska 21

Przebieg pruszkowskiej akcji można śledzić  na stronie   https://www.facebook.com/mikolajwpr/. Można tam także zobaczyć efekty akcji prowadzonych w latach ubiegłych.

60 lat Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych
im. I. Paderewskiego

 

 

 

Zjazd Hufca ZHP Pruszków – informacje

Druhny i Druhowie,
Drodzy Rodzice i Przyjaciele Hufca ZHP Pruszków,

W minioną sobotę odbył się Zjazd Sprawozdawczy Hufca Pruszków, który zawsze odbywa się w połowie czteroletniej kadencji władz. Zjazd Sprawozdawczy Hufca zatwierdza sprawozdania władz Hufca i udziela absolutorium dla poszczególnych Członków Komendy, ocenia pracę Komendy i władz Hufca oraz realizację uchwał podjętych na poprzednim zjeździe.

W połowie 9-godzinnego spotkania, w którym uczestniczyło 69 członków naszego hufca z 84 osób posiadających czynne prawo wyborcze (lista z Rozkazu L. 15/2017), Zjazd Hufca większością głosów – na mocy statutu – podjął decyzję o wyborze nowego Komendanta Hufca oraz Komendy.

Chcielibyśmy Was poinformować, że po przedstawieniu dwóch kandydatur Zjazd  Hufca ZHP Pruszków w dniu 18 listopada 2017r. wybrał nową komendantkę –  phm. Iwonę Horsztyńską oraz Komendę w składzie:
phm. Iwona Horsztyńska – Komendant Hufca,
phm. Małgorzata Zinkiewicz – Członek Komendy Hufca ds. Pracy z Kadrą i Programem,
hm. Agata Erhardt-Wojciechowska – Członek Komendy Hufca ds. Kształcenia,
hm. Filip Osmański – Członek Komendy Hufca ds. Pracy z Kadrą,
hm. Krzysztof Żuławnik – Członek Komendy Hufca,
dh. Beata Jeszke – Skarbnik Hufca.

Pragniemy bardzo podziękować druhnie hm. Beacie Pawełczyńskiej za jej ośmioletnią służbę na funkcji Komendantki Hufca ZHP Pruszków. Niewątpliwie jej wieloletnie zaangażowanie przyczyniło się do rozrostu liczebności hufca, a jej zmysł organizacyjny pomagał w sprawnym prowadzeniu hufca. Dziękujemy również członkom ustępującej Komendy.

Zdajemy sobie sprawę, że każde wybory wzbudzają wiele emocji. Nie można jednak zapomnieć, że Zjazd Hufca to najwyższa władza Hufca i osoby w nim uczestniczące, w sposób demokratyczny, decydują o istotnych sprawach dotyczących ich środowiska. Większość obecnych na Zjeździe uznała, że zmiana w Hufcu Pruszków jest potrzebna.

Umiejętność wychodzenia zmianom naprzeciw oraz inicjowanie ich wtedy, kiedy są konieczne to jedna z najważniejszych kompetencji współczesnego człowieka. Gotowość na zmiany przyczynia się do rozwoju indywidualnego jak i całej grupy, w tym przypadku również środowiska Naszego hufca.
Głównym celem działania ZHP jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy – tworzenie warunków do ich wszechstronnego rozwoju. Niech wszystkim nam – instruktorom i osobom pełniącym funkcje instruktorskie, świadomość celów naszej organizacji pozwoli zaadaptować się do zmieniającej się rzeczywistości, abyśmy mogli swoją postawą odznaczać się pozytywnością wobec świata i drugiego człowieka.

Dziękujemy bardzo za zaufanie!
Komenda Hufca ZHP Pruszków

Wieczornica z Książką