Materiały przydatne do pracy programowej

Druhny i Druhowie,

informujemy, że w dniu 17 lipca br. Główna Kwatera ZHP przyjęła Instrukcję tworzenia i i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego.

Dokument znajduje się na stronie dokumenty.zhp.pl.

Można go również pobrać tutaj:
» Instrukcja tworzenia i i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego  
» zgoda na przynalezność do ZHP  
» deklaracja członkowska  
» deklaracja drużynowego  
» deklaracja opiekuna  
» instrukcja pjo i hks  

Nowy dokument będzie obowiązywał od 1 września 2015 r. zastąpi 8 dotychczasowych regulacji. Z dniem 1 września br. tracą moc Uchwały Głównej Kwatery ZHP:
– nr 36/2002 z dnia 29 października 2002 r. w sprawie regulaminu „Kryteria działania Harcerskiej Grupy Ratowniczej”,
– nr 43/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji gromady zuchowej oraz drużyny harcerskiej, starszoharcerskiej, wędrowniczej i wielopoziomowej,
– nr 44/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie przyjęcia instrukcji organizacjii zasad działania kręgów instruktorskich, starszyzny i seniorów,
– nr 129/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. – Instrukcja w sprawie organizacji i zasad działania kręgu akademickiego,
– nr 163/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia „Instrukcji finansowej drużyny”,
– nr 181/2005 z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmianw „Instrukcji finansowej drużyny”,
– nr 185/2005 z dnia 16 czerwca 2005 ws. zatwierdzenia „Zasad organizacji zajęć, szkoleń, treningów i zawodów o charakterze strzeleckim w ZHP”,
– nr 57/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia „Zasad pracy specjalności w jednostkach harcerskich”.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Wydziału Programowego GK ZHP http://program.zhp.pl/poradniki.html
Znajdziecie tam poradniki podobne do tych, które prezentujemy poniżej (klik w pomarańczową ikonkę):

» Materiał metodyczny harcerze – przed pisaniem planu pracy  
» Materiał metodyczny zuchy – przed pisaniem planu pracy  
» „Dobre praktyki w pracy z kadrą hufca – standardy i doświadczenia” – prezentacja Kliknij, aby obejrzeć
» „Rola Harcerstwa we Wszechstronnym Rozwoju Dzieci i Młodzieży na Podstawie Działania Hufca ZHP
w Pruszkowie” – praca magisterska phm. Moniki Anny Pawełczyńskiej-Ślusarczyk HR  

 

Udostępniamy dokumenty w formacie DOC i RTF (MS Word, OpenOffice.org) lub PDF (ADOBE Acrobat Reader). W celu pobrania pliku należy kliknąć na odpowiednią ikonkę

  • System stopni instruktorskich
  • Podstawowy zestaw sprawności harcerskich
  • Sprawności harcerskie
  • Stopnie harcerskie
  • Zasady musztry i ceremoniału harcerskiego
  • Zasady tworzenia i działania Hufca
  • Instrukcja działania szczepu
  • Broszura – WSPÓŁPRACA JEDNOSTEK ZHP
    Z INNYMI ORGANIZACJAMI I GRUPAMI SPOŁECZNYMI.

Poradnik finansowy drużynowego należy kliknąć na ikonkę, aby pobrać