Zespół Kwatermistrzowski

Kwatermistrz Hufca
dh Marek Leleniak
tel. 512 260 558
e-mail: kwatermistrzpruszkow@grupy.zhp.net.pl

Zespół Kwatermistrzowski:
1. pwd. Mirosław PRÓCHNIEWICZ – z-ca Kwatermistrza
2. pwd Krzysztof PAWLINA – S14 MDHiZ;
3. dh Przemysław BORT- SHDS;
4. dh. Michał SOPIŃSKI – S62MDHiZ;
5. phm. Wojciech BIEŃKOWSKI- NS „Wataha”;
6. dh Andrzej JANUS – SDHiZ im. I. Paderewskiego

DYŻURY W MAGAZYNIE

Każde środowisko , które zaplanuje prace przy sprzęcie sobie powierzonym, albo przy sprzęcie własnym środowiska, proszone jest o zgłoszenie się telefonicznie lub mailowo do kwatermistrza.

Zgłoszenie jest konieczne ponieważ w wypadku braku zgłoszenia kwatermistrz nie będzie przyjeżdżał do magazynu.

Przy sprzęcie może pracować kilka środowisk na raz, nawet w okresie zimowym, ponieważ ogrzewane przestronne miejsce na to pozwala.

W tym roku nie ma ustalonych ścisłych dyżurów kwatermistrza, więc można z łatwością dostosować termin dogodny dla danego środowiska.

APEL: Nie zostawiajcie prac na ostatnią chwilę przed wakacjami!

UŻYCZANIE SPRZĘTU
Każdy kto będzie chciał wypożyczyć sprzęt na jakąś imprezę harcerską ma obowiązek zgłoszenia tego do kwatermistrza.

Aby wypożyczyć sprzęt hufca (nie przydzielony środowisku) należy wypełnić kartę użyczenia sprzętu, w której zawarty jest termin oddania, jak i zobowiązanie do odpowiedzialności za użyczony sprzęt.

Przy sprzęcie przydzielonym dla środowiska należy jedynie podpisać kartę pobrania z magazynu. Obie te karty można znaleźć poniżej.

Bez podpisanej karty użyczenia bądź pobrania z magazynu, żaden sprzęt nie zostanie wydany z magazynu.

Do pobrania: