Kurs Drużynowych “Na Tropie”

Zespół Kadry Kształcącej Hufca Pruszków organizuje Kurs Drużynowych “Na Tropie” (metodyki: zuchowa, harcerska, starszoharcerska, wędrownicza).
Do udziału w Kursie zapraszamy wszystkie osoby, które:
· są członkami ZHP (mają opłacone składki członkowskie oraz wpis do systemu ewidencji ZHP),
· posiadają stopień instruktorski lub ukończyły kurs przewodnikowski (dyplom zostanie wydany po spełnieniu tego warunku),
· ukończyły 16 rok życia,
· dokonały terminowego zgłoszenia i odpłatności za kurs,
· posiadają zgodę komendanta hufca na udział w kursie.

Szczegółowe informacje: http:pruszkow.zhp.pl/kdnatropie/

Font Resize
Contrast