Kurs Drużynowych „Na Tropie”

Termin rozpoczęcia: 5 kwietnia 2019
Termin zakończenia: 26 maja 2019
Miejsce: Pruszków | Lucień | Nadarzyn
Organizator:
Chorągiew Stołeczna, ZKK Hufiec Pruszków
Komenda kursu:
· hm. Agata Erhardt-Wojciechowska, ZOKK, ZOKP – komendant
· phm. Iwona Horsztyńska, BOKK – z-ca komendanta
· phm. Beata Mioduszewska – członek komendy ds. organizacyjnych
· phm. Arkadiusz Mioduszewski – oboźny
Kurs drużynowych zuchowych:
· pwd. Katarzyna Zalewska – Hufiec ZHP Milanówek
Kurs drużynowych harcerskich:
· phm. Filip Skorek
Kurs drużynowych starszoharcerskich:
· pwd. Klaudia Sadowska
· pwd. Urszula Kowalska
Kurs drużynowych wędrowniczych:
· phm. Małgorzata Szwed, BOKK, SOKP – Hufiec ZHP Warszawa-Ochota
Kadra pomocnicza:
· dh Bartłomiej Horsztyński,
· pwd. Bogumiła Orłowska
· pwd. Weronika Rządkowska
· pwd. Karol Niciński

Kurs odbędzie się w formie trzech biwaków:
· 5.04-7.04.2019 | Pruszków
· 30.04-5.05.2019 | Lucień
· 24.05-26.05.2019 | Nadarzyn
w pionach: zuchowym, harcerskim, starszoharcerskim i wędrowniczym.

Odpłatność: 250 PLN (uczestnicy z Hufca Pruszków otrzymają dofinansowanie w wysokości 100 PLN)
płatne po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu na kurs
Termin nadsyłania zgłoszeń: 17 marca 2019
Informacja o zakwalifikowaniu na kurs: do 20 marca.
Termin nadsyłania wpłat przez osoby zakwalifikowane do udziału w kursie: 25 marca 2019.

Konto bankowe:
MBank 56 1140 1010 0000 2412 8400 1001
Chorągiew Stołeczna ZHP
Hufiec Pruszków
ul. Jasna 2
05-804 Pruszków

Tytuł przelewu:
„składka zadaniowa – KD „Na tropie” – Imię i nazwisko”

Uczestnikiem kursu może zostać osoba która:
· jest członkiem ZHP (ma opłacone składki członkowskie oraz wpis do systemu ewidencji ZHP),
· posiada stopień instruktorski lub ukończyła kurs przewodnikowski (dyplom zostanie wydany po spełnieniu tego warunku),
· ukończyła 16 rok życia,
· dokonała terminowego zgłoszenia i odpłatności za kurs,
· posiada zgodę komendanta hufca na udział w kursie.
UWAGA! W razie niespełnienia któregoś z warunków warto skontaktować się z komendą kursu.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA
REGULAMIN KURSU – pełna treść
ZGODA PRZEŁOŻONYCH NA UDZIAŁ W SZKOLENIU (potwierdzenie opłaconych składek)
ZGODA OPIEKUNÓW (na udział w Kursie osoby niepełnoletniej)

Wydarzenie na FB: http://bit.ly/Kurs-Druzynowych-Na-Tropie