Kapituły Stopni Wędrowniczych

Druhny i Druhowie,
stopnie HO o HR będa teraz w naszym Hufcu otwierane i zamykane przez Kapituły Stopni Wędrowniczych, a ponieważ nie wszystkie środowiska takie Kapituły mają to proponujemy, aby zainteresowane osoby mogły wybrać dowolną z już istniejących i w niej prowadzić próby.
Kapitułę można dobierać poprzez analizę regulaminu każdej z nich. (regulaminy poniżej)

Istnieją 4 Kapituły – przy Szczepie „Szaniec”, Szczepie Harcerskich Drużyn Sokolich, Szczepie Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. I. Paderewskiego oraz przy Szczepie „Wataha”.

regulaminy do pobrania: