Harcerstwo procentuje!

Komenda Hufca Pruszków zachęca Rodziców do współuczestniczenia w harcerskiej przygodzie dzieci poprzez współpracę z drużynowymi.
Drużynowi z wdzięcznością przyjmą pomoc w organizowaniu wycieczki, wyjazdu na obóz, czy zimowiska, bądź w pozyskiwaniu niezbędnego do działań zaplecza lokalowego lub sprzętowego. Ważne dla nich będzie również kształtowanie pozytywnego wizerunku ZHP w środowisku lokalnym i upowszechnianie pozytywnej opinii o prowadzonych przez nich drużynach.

Dla tych z Państwa, którzy chcieliby wspomóc naszą działalność finansowo ważna jest informacja, że Chorągiew Stołeczna ZHP (a tym samym Hufiec Pruszków) znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku pochodowego.Numer KRS to 0000268913.
Rozliczając swój podatek za rok poprzedni, możecie Państwo przeznaczyć ten 1% na rzecz Hufca Pruszków, bądź wskazanej gromady/drużyny działającej w jego strukturze. Będziemy wdzięczni za każdą, najmniejszą nawet kwotę.

Jak przekazać 1% podatku harcerzom i harcerkom z Hufca Pruszków? To proste!

KROK 1. Wybór organizacji pożytku publicznego
Chorągiew Stołeczna ZHP znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku pochodowego.
Numer KRS to 0000268913.

KROK 2. Wypełnienie zeznania rocznego PIT
Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38).
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w rubryce zatytułowanej “Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisujemy numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym czyli KRS 0000268913.
Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1% (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka “Informacje uzupełniające”. (poz. 127, 129 – PIT-28, poz. 303, 305 – PIT-36, poz. 106, 108 – PIT-36L, poz. 124, 126 – PIT-37, poz. 59, 61 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot – można wskazać konkretny hufiec i środowisko, dla którego zostaną przekazane środki podając nazwę hufca + środowisko np. Hufiec Pruszków + Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. I. Paderewskiego.
Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego (art. 45c ust. 5 ustawy o pdof). Informacje te przekazuje OPP urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 128 – PIT-28, poz. 304 – PIT-36, poz. 107 – PIT-36L, poz. 125 – PIT-37, poz. 60 – PIT-38).

KROK 3. US przekazuje pieniądze dla ZHP
Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.
Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji, dlatego nie ma prawnej możliwości rozdzielenia kwoty podatku np. dla ZHP i jednej z jej jednostek terenowych.

>> Pobierz informator <<

powrót do strony głównej  

Font Resize
Contrast