Granatowa Tajemnica

Witaj!

Zapraszamy Cię do udziału w kursie przewodnikowskim
„W poszukiwaniu granatowej tajemnicy”

Czas trwania kursu: 15.09.2017 – 15.10.2017

Biwaki: 15.09-17.09 | 29.09-01.10 | 13.10-15.10

Odpłatność: 250 PLN (dla członków Hufca ZHP Pruszków, dzięki dotacji Powiatu
Pruszkowskiego, cena kursu to 150 zł)

Ilość uczestników: 20 max. 24 osoby
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.08.2017 ZGŁOSZENIA ZAMKNIĘTE

Regulamin kursu: pobierz (pdf)
Zgoda rodziców na udział w kursie osoby niepełnoletniej: pobierz (pdf)

Kontakt i informacje dodatkowe uzyskasz pisząc na e-mail: granatowatajemnica@pruszkow.zhp.pl

Komendant kursu:
phm.Iwona Horsztyńska BOKK

Obsada kursu:
hm. Agata Erhardt-Wojciechowska ZOKK
phm. Kornelia Ziółkowska BOKK
phm. Katarzyna Kryńska KKK
phm. Filip Skorek KKK
phm. Małgorzata Zinkiewicz
pwd. Gabriela Sobczak
pwd. Karolina Bytniewska
pwd. Kinga Mączyńska
pwd. Karol Niciński
Artur Joński HO

Wpłaty należy dokonać na konto: MBank 56 1140 1010 0000 2412 8400 1001
Chorągiew Stołeczna ZHP | Hufiec Pruszków | ul. Jasna 2 | 05-804 Pruszków
z dopiskiem „Granatowa Tajemnica – imię i nazwisko uczestnika” (po potrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na kurs)