60 lat Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych
im. I. Paderewskiego